Ювілей юридичного факультету Івановського державного університету

Юридична освіта в Іванові зародилася в 1918 р., коли на базі евакуйованого Ризького політехнічного інституту був створений Іваново-вознесенській політехнічний інститут (ІВПІ) і у вересні проведений прийом студентів на соціально-економічний факультет. На цьому факультеті працювали відомі і, на жаль, деколи на десятки років забуті вітчизняні учені-юристи: Б. У. Александров, В. М. Гессен, О. Б. Гольдовській, А. М. Гурвіч, В. М. Догадов, А. А. Кизеветтер, З. А. Котляровській, З. У. Познишев, Е. Е. Понтовіч, Н. Н. Полянській, А. Л. Сакетті, Н. Д. Силін, А. Л. Собольов, Би. І. Сиричників, М. С. Фельдштейн і ін. У квітні 1922 р.
факультет був закритий, частина студентів була переведена в Московський комерційний інститут, 22 випускники отримали диплом про вищу освіту. У вищій юридичній освіті на івановській землі наступила перерва приблизно в 30 років.
З 1951 р. в Іванові функціонував філіал Всесоюзного юридичного заочного інституту (ВЮЗІ), викладачі якого і склали ядро професорський-викладацького складу юридичного факультету ІВГУ. 29 грудня 1973 р. Рада Міністрів СРСР прийняла ухвалу J 942 “О організації в р. Іванові Державного університету” в 1974 р. на базі Івановського педагогічного інституту. Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти РРФСР затвердило структуру ІВГУ, до якої увійшов юридичний факультет з денним і заочним відділеннями (спеціальність 1801 – Правознавство), кафедрами державного і господарського права, в липні 1977 р.
була організована кафедра теорії і історії держави і права, а в червні 1986 р. – кафедра цивільного і кримінального права і процесу була розділена на кафедру цивільного права і процесу і кафедру кримінального права і процесу. У березні 1994 р. була створена кафедра трудового і екологічного права.
Літом 1974 р. був проведений прийом студентів на 1 курс. Біля витоків факультету стояли кандидати юрід. наук, професора Б. И. Клейнер (фахівець в області державного права), Би. Н. Іванов, член першої Вченої Ради ІВГУ (адміністративне і фінансове право), А. А. Максимов (історія держави і права зарубіжних країн, історія політичних і правових учень, теорія держави і права), В. Б. Фролов (трудове право), М. Н. Лопатина (колгоспне право) і ін.
На офіційному відкритті університету літом 1975 р. були присутні ректори БРЕШУ, МГУ і інших вузів, з якими потім були поміщені угоди про співпрацю. Кращі студенти юрфака ІВГУ (Е. Е. Амплєєва, З. А. Кулікова, В. А. Лопатін, З. М. Чаплигина) після закінчення курсу продовжували і закінчували навчання в БРЕШУ, поступали в аспірантуру і захищали дисертації; івановські учені брали участь в роботі наукових конференцій, симпозіумів і семінарів, що проводяться в Ленінграді і Москві; учені БРЕШУ (Л. А. Миколаєва) і МГУ (У. Н. Аргунов) приїжджали як голови державних атестаційних комісій, що багато в чому сприяло успішному розвитку факультету.
Провідні викладачі факультету – цивіліст Е. У. Тресцова, міжнародник Е. Е. Амплєєва, процесуаліст О. В. Кузьмина – вихованці наукових шкіл БРЕШУ (наукові керівники – професори, докт. юрід. наук А. До. Юрченко, В. Ф. Сидорченко, Н. З. Алексєєв).
В різний час деканами факультету були університетські професори Б. Н. Іванов, Би. І. Клейнер, Н. Е. Зіновьев, заслужений юрист РФ (декілька років очолював кафедру державного права і виборчу комісію Івановської області, проректор ІВГУ), Е. И. Колюшин (також у минулому завідувач кафедрою державного права, доктор юрід. наук, член ЦВК РФ, автор підручників по конституційному праву Росії), Г. В. Хныкин (завідувач кафедрою трудового і екологічного права), Л. И. Семенова (завідувачка кафедрою кримінального і цивільного права і процесів до її розділення в 1986 р., потім завідувачка кафедрою цивільного права і процесу). З 1996 р. факультет очолює О. В. Кузьміна.
В даний час на факультеті п’ять кафедр: теорії і історії держави і права (завідувачка – кандидат юрід. наук, доцент Н. Е. Амплєєва); конституційного, адміністративного і фінансового права (завідувачка – кандидат юрід. наук, доцент М. Н. Лопатіна); цивільного права, процесу і основ підприємницької діяльності (завідувач – доктор юрід. наук, професор А. І. Бібіков); трудового і екологічного права (завідувач – кандидат юрід. наук, доцент Р. В. Хникин); кримінального права і процесу (більше 10 років завідує нею доктор юрід. наук, професор, заслужений юрист РФ, автор підручників по кримінальному праву Росії і коментарів до УК РФ Е. З. Тенчов).

Джерело: jurisprudence-media.ru


0 Відгуків на “Ювілей юридичного факультету Івановського державного університету”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук