Юридичний факультет МГУ

Юридичний факультет МГУ є центром по підготовці висококваліфікованих правознавців. Це старий в Московському університеті факультет, ведучий свій початок з моменту підстави університету в 1755 р.

Сьогодні юридичний факультет МГУ – провідний учбовий і науковий юридичний заклад. Учені факультету здійснюють широку програму науково-дослідних робіт в різних областях юридичної науки, беруть активну участь в роботі по вдосконаленню російського законодавства, а також по науковому консультуванню різних державних і міжнародних органів з правових питань, беруть участь в розробці законопроектів.
Факультет має в своєму розпорядженні всі необхідні умови для підготовки кваліфікованих юристів за фахом “юриспруденція”. Викладання ведуть 41 професор, доктор юридичних наук, 71 доцент, кандидат юридичних наук. Для читання окремих курсів притягуються відомі учені і практичні працівники з наукових і державних установ.
У складі факультету працюють 14 кафедр: теорії держави і права і політології (зав. кафедрою професор М. Н. Марченко), історії держави і права (зав. кафедрою член кореспондент АЄН РФ, заслужений професор МГУ, професор О. І. Чистяков), адміністративного і фінансового права (зав. кафедрою заслужений юрист РФ, професор А. П. Алехин), міжнародного права (зав. кафедрою доцент Л. Н. Шестаков), конституційного права (зав. кафедрою заслужений діяч науки РФ, професор З. А. Авакьян), цивільного права (зав. кафедрою професор Е. А. Суханов), підприємницького права і правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (в.о. зав. кафедрою доцент Е. П.
Губін), цивільного процесу (зав. кафедрою заслужений діяч науки РФ, професор М. До. Треушников), трудового права (зав. кафедрою заслужений юрист РФ, професор А. Д. Зайкин), екологічного і земельного права (зав. кафедрою професор А. До. Голіченков), комерційного права і основ правознавства (зав. кафедрою заслужений юрист РФ, професор Би. І. Пугинській), кримінального права (зав. кафедрою професор В. З. Комісарів), кримінального процесу і прокурорського нагляду (зав. кафедрою заслужений юрист РФ, професор До. Ф. Гуценко), криміналістики (зав. кафедрою заслужений професор МГУ, професор Н. П.
Яблоков), лабораторія по політології, лабораторія соціально-правових досліджень і порівняльного правознавства, лабораторія правової інформатики і кібернетики. Факультет має в своєму розпорядженні бюро науково-кодифікування, комп’ютерні класи, читальний зал науково-навчальної літератури.

.

Фіналісти конкурсу юридичного факультету МГУ серед студентів на знання системи Консультантплюс

В процесі навчання студенти вивчають теорію держави і права, історію політичних і правових учень, історію вітчизняної держави і права, історію держави і права зарубіжних країн, конституційне право, адміністративне право, муніципальне право, фінансове право, цивільне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, екологічне право, земельне право, трудове право, міжнародне право, державне право, державне право зарубіжних країн, кримінологію, прокурорський нагляд, правову кібернетику, підприємницьке право, комерційне право, сімейне право, інші правові дисципліни, а також іноземну мову, латинську мову, логіку, соціально-гуманітарні дисципліни.
В рамках спеціальності “юриспруденція” студенти проходять підготовку по трьом спеціалізаціям: державно-правовою, цивільно-правовою, кримінально-правовою. Спеціалізація починається з 4 курсу.
Спеціалізація в області державно-правового напряму здійснюється на кафедрах: теорії держави і права, історії держави і права, міжнародного права, адміністративного права і фінансового права, конституційного права. Завдання даної спеціалізації полягає в підготовці юристів для роботи в різних ланках апаратів державних і громадських організацій. Окрім вказаних вище дисциплін студенти цієї спеціалізації вивчають наукову організацію управління, міжнародне приватне право, арбітражний процес, право соціального забезпечення, а також різні спеціальні курси по кафедрах.
Спеціалізація в області цивільно-правового напряму забезпечується кафедрами: цивільного права, цивільного процесу, трудового права, земельного права і екологічного права, підприємницького права і регулювання зовнішньоекономічної діяльності, комерційного права і основ правознавства. По цій спеціалізації готуються юристи для суду загальної юрисдикції, арбітражного суду, нотаріату, адвокатури, прокуратури, для юридичних служб підприємств, установ і організацій, для органів соціального забезпечення, для профспілкових органів.
Окрім загальних дисциплін студенти цієї спеціалізації вивчають міжнародне приватне право, право соціального забезпечення, арбітражний процес, цивільне і торгове право зарубіжних країн і кафедральні спеціальні курси.
Студенти, що спеціалізуються в області кримінально-правового напряму, проходять спеціалізацію по кафедрах: кримінального права, кримінального процесу, криміналістики. Завдання даної спеціалізації полягає в тому, щоб підготувати юристів для роботи в органах суду, прокуратури, адвокатури. Студенти цієї спеціалізації вивчають також судову статистику, судову бухгалтерію, судову медицину і психіатрію, спеціальні курси по кафедрах.
Крім вивчення обов’язкових дисциплін організовуються факультативні курси по розділах правової науки, по іноземних мовах і педагогіці. Впродовж навчання студенти проходять учбову і виробничу практику в суді, органах державної влади і управління, на підприємствах, в установах і організаціях.
Що закінчили юридичний факультет працюють в органах державної влади і державного управління, в суді, прокуратурі, адвокатурі, на державних підприємствах, в установах і організаціях, в підприємницьких і комерційних організаціях, учбових закладах, продовжують підготовку в аспірантурі.
Термін навчання – 5 років.

Декан юридичного факультету

Голіченков Олександр Костянтинович

Народився 18 січня 1952 р. в м. Москві. У 1977 р. закінчив з відмінністю юридичний факультет МГУ, потім аспірантуру і докторантуру цього факультету. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Екологічний контроль: теорія, практика правового регулювання».
З 1995 р. завідує кафедрою екологічного і земельного права юридичного факультету МГУ.
Працював старшим юрисконсультом Республіканської санепідстанції Мінохоронздоров’я РРФСР. Був керівником, членом робочих груп Мінохоронздоров’я СРСР, Госькомсанепіднадзора Росії, Держміськтехнагляду Росії, Мінприроди Росії, уряду Москви по розробці ряду проектів федеральних законів (“О екологічній експертизі”, “Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів” і інших) і проектів законів міста Москви. Притягувався до роботи Комітету Верховної Ради РФ за законодавством як експерт, входив до складу робочої групи Державної Думи РФ по підготовці Земельного кодексу РФ (варіант 1994 р. ).
Брав (у складі робочих груп Мінбіоресурсов Республіки Казахстан) участь в підготовці законів Республіки Казахстан про охорону навколишнього природного середовища і про екологічну експертизу. Був експертом від Росії в робочій групі експертів Проєкта ЮНЕП/РОССИЯ по гармонізації екологічного законодавства країн СНД.
Є одним з розробників авторського проекту федерального закону «Про землю» (1994 р.), а також одним з розробників базового варіанту урядового проекту Земельного кодексу РФ (2001 р.).
В даний час А.К. Голіченков – член Вищої екологічної ради при Комітеті з екології Державної Думи РФ, Усесвітнього союзу університетських аграріїв (юристів) і Російської академії юридичних наук, дійсний член Російської екологічної академії. Також він є головним редактором журналу «Вісник Московського університету» (Серія 11, «Право»), головним редактором журналу «Екологічне право».
Він автор більше 130 опублікованих наукових робіт з проблем правового регулювання екологічних відносин, зокрема двох монографій, трьох коментарів до законодавчих актів, 13 підручників і навчальних посібників (у співавторстві)

Джерело: oficery.ru


0 Відгуків на “Юридичний факультет МГУ”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук