Юридична техніка – фундамент юридичної освітиВідразу обмовлюся – юридична техніка розуміється не весь фундамент, але його невід’ємна частина. Зараз випускники вузів вчаться цьому предмету методом проб і помилок, вже покинувши стіни Alma Mater.
Розуміючи вищу юридичну освіту як інструмент підготовки до професійної діяльності, як формальний критерій відповідності стандарту і програм освіти потребам практичної роботи представляється можливим використовувати інформацію про посадові обов’язки, викладену в Єдиному кваліфікаційному довіднику посад керівників, фахівців і інших службовців,[1] а також результати узагальнення посадових обов’язків в посадових інструкціях і положеннях про структурні підрозділи державних органів.
Аналіз кваліфікаційних вимог до працівників юридичних спеціальностей, в найзагальнішому вигляді дозволяє виділити чотири елементи кваліфікації юриста: повинен знати законодавство і звичаї ділового обороту, володіти навиками проведення правової експертизи і досліджень, уміти вирішувати соціальні конфлікти, а також мати навики складання документів, в т.ч. нормативних.
Сьогоднішня російська вища юридична освіта більшою мірою орієнтована на знання. Це, зокрема, виявляється в наявності у випускників російських університетів глибшої і різносторонньої бази для науково-дослідної роботи в порівнянні з випускниками в інших країнах. Разом з тим, представляється фундаментальною роль решти елементів кваліфікації юриста для роботи як юрисконсульт, прокурорський або слідчий працівник, суддя і по інших спеціальностях.
Основи цих фундаментальних елементів кваліфікації юриста можуть і повинні бути закладені не тільки в ході практики, але і в першу чергу, в ході навчання шляхом доповнення переліку обов’язкових дисциплін ,[2] такими предметами, як юридична конфліктологія і юридична техніка. Про потребу в навчанні юридичної конфліктології сказано вже немало,[3] тому докладніше зупинимося на обгрунтуванні необхідності введення юридичної техніки як учбової дисципліни.
Критичність ситуації з відсутністю викладання юридичної техніки фахівцям в рамках вищої освіти украй гостро виявляється в період суспільних змін, коли ведеться підготовка нормативно-правових актів і інших документів в нових областях, по нових сферах, предметах і методах регулювання і, отже, не можна використовувати або зберігати якісь готові, сталі зразки.
Провідні фахівці у сфері нормотворчості в зв’язку з цим відзначають, що в законодавчих актах, особливо прийнятих після початку реформ, наявна безліч недоліків технічного характеру і однією з причин цього є недостатня увага російської науки і практики до юридичної техніки, відсутність викладання відповідної дисципліни у вузах. [4] Кожний з нас може привести безліч таких прикладів пропусків і суперечностей в нормативно-правовій базі, що діє.
У Методичних рекомендаціях по юридико-технічному оформленню законопроектів,[5] підготовлених правовими управліннями найвищих органів державної влади Росії сказано «.на протязі останнього десятиліття багато питань законодавчої техніки залишалися поза увагою законодавця, що привело до численних юридико-технічних помилок в чинному законодавстві…

Якість закону і виконання сукупності вимог, складових законодавчу техніку, – поняття нерозривні».

Можна заперечити – все це стосується діяльності на верхньому рівні, хоч і украй важливому, але все таки що надає роботу вузькому кругу юристів. Але ж схожі проблеми є і на рівні підзаконних, локальних нормативних актів, договірної документації, з якими стикаються практично всі, що працюють по юридичній спеціальності. Проте на всіх рівнях освіти – ні при здобуванні вищої освіти, ні в аспірантурі, ні в докторантурі, цілеспрямовано і сконцентровано не закладаються знання і навики нормотворчості.
Прямим наслідком цього є невелике розповсюдження серед фахівців знань і навиків в області наукових обгрунтованих підходів, методології нормотворчості, що служить важливим негативним чинником, що знижує темпи і якість індивідуальної і колективної нормотворчої роботи при розробці нормативно-правових актів всіх рівнів, їх зміні і експертній оцінці.
Виходячи з викладеного, представляється необхідним доповнити освітній стандарт дисципліною юридична техніка. При цьому в рамках даної дисципліни повинні освітлювати не тільки правила і методи власне, конструювання норм і оформлення нормативних документів, але і основи методів соціально-правових досліджень для виявлення соціальних передумов до підготовки і ухвалення проектів нормативних документів. Останній аспект пов’язаний з тим, що для якості нормативного акту украй важлива не тільки внутрішня несуперечність і відповідність чинному законодавству, але і його відповідність соціальним реаліям, суспільним відносинам, що склалися, і правосвідомості.
Інструментами перевірки проекту або чинного нормативного акту на дієздатність в плані рішення їм соціально-економічних завдань є методи конкретно-соціологічних, соціально-правових досліджень, яким також потрібно приділити чималу увагу в ході викладання юридичної техніки.
Підсумовуючи сказане, потрібно підкреслити, що затвердження юридичної техніки як учбової дисципліни сприятиме підвищенню практичної цінності вищої юридичної освіти і в перспективі зробить благотворний вплив на всю правотворчу і правопріменітельную практику в Російській Федерації.
Довідкові додатки

Додаток 1.
Перелік дисциплін юридичного факультету Гарвардського університету: [6]

Е Антимонопольне право
ЁКомерційне право
ЁКонституційна теорія
ЁКорпоративне право
ЁКримінальне право і процес
Е Киберправо і технології
Е Зайнятість і трудове право
ЁЕкологічне право
ЁСімейне право
Е Федеральне право і федералізм
Е Фінансове право
Е Гендерні проблеми і право
Е Законодавство про здоров’я
ЁІнтелектуальна власність
Е Міжнародне право, порівняльне і зарубіжне право і права людини
Е Право і економіка
Е Історія має рацію
Е Юридична професія / Юридична етика / Професійна відповідальність
Е Конфліктологія
Е Право місцевого самоврядування
Е Торгівля, посередництво і АДР (Американські депозитні розписки)
Е Цивільні права і свободи
Е Державне право
Е Публічне право і адвокатура
Е Право, адвокатура і соціальна нерівність
Е Міжнаціональні відносини
Е Нерухомість
Е Оподаткування

Додаток 2.
Перелік деяких дисциплін курсу для отримання ступеня майстер має (LLM) рацію в Кембріджському університеті: [7]

ЁОподаткування організацій
ЁОподаткування міжнародної комерційної діяльності
ЁМіжнародні комерційні спори
ЁМіжнародні продажі
ЁЗаконодавство про страхування комерційної діяльності
ЁЗаконодавство про банкрутство
Е Міжнародне банківське і фінансове право
Е Законодавство про фінансову діяльність організацій
ЁКорпоративне управління
Е Економіка законів і підзаконних актів
Е Інтелектуальна власність
Е Сучасні проблеми права Європейської інтеграції
Е Конкурентне право
Е Європейське екологічне право і політика
Е Цивільні, соціальні і екологічні права в ЄС
Е Торгове право ЄС
ЁОснови міжнародного права
ЁПраво озброєного конфлікту
ЁВрегулювання міжнародних суперечок
ЁІсторія і теорія міжнародного права
Е ВТО і міжнародне торгове право
Е Міжнародне кримінальне право
Е Міжнародні права людини
Е Право і практика цивільних свобод
Е Публічне право
Е Порівняльне публічне право
Е Порівняльне правознавство
Е Приватні права і політична теорія
Е Філософія кримінального права
ЁІсторія англійського цивільного і кримінального права
ЁІсторія європейського права
ЁМіжнародне право інтелектуальної власності.

Джерело: psv.yurclub.ru


0 Відгуків на “Юридична техніка – фундамент юридичної освіти”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук