Вологодський інститут має рацію і економіки

Юридичний факультет готує кваліфікованих

Це вищий учбовий заклад готує фахівців для кримінально-виконавської системи і правоохоронних органів Російської Федерації з 1979 року. В даний час оноявляєтся одним з ведучих в своєму напрямі в Північно-західному регіоні.

Юридичний факультет готує кваліфікованих фахівців з вищою юридичною освітою для практичної діяльності в оперативних апаратах і інших службах установ УЇС, в підрозділах кримінальної міліції і міліції суспільної безпеки.
До складу факультету входять кафедри: адміністративно-правових дисциплін; державно-правових дисциплін; цивільно-правових дисциплін; кримінального права і кримінології; кримінального процесу і криміналістики; кримінально-виконавчого права; оперативно-розшуковій діяльності.
В даний час професорський-викладацький склад факультету забезпечує викладання 50-ти дисциплін по кримінально-правовій спеціалізації і 32-х дисциплін по цивільно-правовій спеціалізації спеціальності “Юриспруденція”.
Кафедри юридичного факультету реалізують основну освітню програму підготовки юриста по циклах загальнийпрофесійних дисциплін і дисциплін спеціалізації.
Співробітники кафедр підтримують творчі зв’язки з установами виконання покарань Вологодської області, на базі яких проводяться виїзні практичні заняття, учбова практика і стажування курсантів.
У учбовому процесі кафедри використовують сучасні педагогічні технології і активні форми навчання. Тематичними планами дисциплін передбачено проведення занять з елементами ділових і ролевих ігор. По дисциплінах “Карно-процесуальне право”, “Криміналістика”, “Цивільне право” розроблені практикуми, направлені на формування у курсантів і слухачів необхідних навиків і умінь, а також розвиток у них професійно важливих якостей.
Для підвищення ефективності освітнього процесу кафедрами створені і активно застосовуються комп’ютерні контролюючі і контрольно-повчальні програми, розроблені комп’ютерні версії дидактичних матеріалів до занять, створені відеопрезентації лекцій з окремих тем.
Для забезпечення якісного викладання дисциплін на факультеті обладнані методичні і навчально-методичні кабінети, кабінети по оперативно-розшуковій діяльності і спеціальній техніці, функціонують класи-полігони по кримінально-виконавчому праву, по криміналістиці і кримінальному процесу, фото- і криміналістська лабораторії, оформлений зал судових засідань.
Факультет активно взаємодіє з практичними органами і вищими учбовими закладами, що дозволяє постійно удосконалювати якість освіти.

Контакти:
160002, м. Вологда, вул. Щетініна, д. 2
Телефони для довідок:
(8172) 53-01-03 – чергова частина;
53-01-13 – учбовий відділ.

Джерело: oficery.ru


0 Відгуків на “Вологодський інститут має рацію і економіки”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук