Одеська національна юридична академія Загальна характеристика

Cегодня ОНЮА – центр юридичної освіти, культури, науки України, що веде вищий учбовий заклад по правознавству. Відповідно до рішення Державної акредітационной комісії Міністерства освіти України академія здійснює підготовку фахівців з вищого – IV рівню акредитації. У жовтні 1999 р. ОНЮА визнана переможцем в номінації – кращий юридичний учбовий заклад України.
Навчання студентів здійснюється відповідно до державних стандартів освіти, інструктивних документів Міністерства освіти і науки України. Всього в академії вчиться понад 6000 студентів.
У 1998 р. академія як самостійний вищий учбовий заклад здійснила перший випуск 436 кваліфікованих фахівців. Розподіл випускників денної форми навчання показав, що з 161 випускника-фахівця були розподілені 145 людини. Понад усе замовлень має суддівсько-прокурорський факультет, 100% випускників якого отримали робочі місця.
Проголосивши основні напрями реформування юридичної освіти відповідно Указу Президента України, в академії визначені наступні підходи щодо організації і змісту освіти:
Введення в юридичну освіту пріоритету загальнолюдських цінностей, потреб, інтересів і право осіб;
Поступовий перехід від вивчення областей права до вивчення наукових теорій, які відображають досягнення світової цивілізації в області права;
Здійснення фундаментальної спеціалізації юридичної освіти з урахуванням реальних потреб практики, яка знаменує розширення і поглиблення зв’язків юридичної науки з різними областями гуманітарних, природних і технічних наук.
У академії працює понад 150 висококваліфікованих викладачів, докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів. Більшість з них мають досвід роботи у вищій школі більше 15 років. Колектив академії постійно поповнюється талановитою молоддю, яка захищає кандидатські дисертації в спеціалізованих вчених радах ОНЮА і інших вищих учбових закладах. Серед викладачів відомі в Україні і за її межами фахівці, керівники наукових шкіл, доктори наук, профессори: З. У. Кивалов, Ю. З. Червоний, М. П. Орзіх, Л. У. Багрій-шахматов, М. О. Баймуратов, Е. У. Додін, Л. І. Корміч, Д. З. Шелестіння, В. У. Туляков, О. О. Льоховою, І. М. Сирота, Е. О. Харітонов, Ю. П.
Аленін, І. О. Саніахметова, Р. І. Чанишева, О. А. Івакин, доценти Д. А. Бекерськая, М. Ю. Черкес, В. А. Глиняный та інші.
Окрім штатних викладачів в академії працюють практичні працівники, серед яких відомі юристи, депутати Верховної Ради України, керівники органів державної влади, судових, правоохоронних органів і ін.
Викладачі Академії були відмічені високими державними нагородами. Професор С. В. Кивалов – орденами “За заслуги” І, ІІ і ІІІ ступені, йому привласнено почесне звання “Заслужений юрист України”. Професор М. П. Орзих нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступені, професор Л. И. Кормич – орденом Княгині Ольги ІІІ ступені. Професорам Е. У. Додіну, О. В. Сурилову привласнене почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Окрім цього, звання був удостоєний академік Л. У. Багрій-шахматова. Професорам Р. М. Ясинському, І. М. Сироті, О. М. Червоному, доцентові М. Ю. Черкесові, професорові Ю. Е. Полянскому привласнено почесне звання “Заслужений юрист України”, доцентові До. М.
Вітману – “Заслужений працівник утворення України”.
Навчання організоване по ступінчастій системі. Академія готує студентів всіх кваліфікаційних рівнів: молодших фахівців, бакалаврів, фахівців, магістрів. Це вимагає чіткої організації учбового процесу, злагодженої роботи всього колективу академії.
Основні напрями діяльності академії визначені Статутом Академії. Керівництво академією здійснює її ректор – доктор юридичних наук, професор, З. У. Кивалов.
До складу ректорату входять: ректор академії професор З. У. Кивалов, проректор по навчально-методичній роботі професор А. І. Паньков, перший проректор, професор Ю. Е. Полянській, проректор по науковій роботі, професор М. О. Баймуратов, проректор по міжнародних зв’язках професор В. А. Туляков, проректор по адміністративно-господарській роботі М. Ф. Крикливый і др

Джерело: misto.odessa.ua


0 Відгуків на “Одеська національна юридична академія Загальна характеристика”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук