Міжнародно-правовий факультет МГИМО

МГИМО, будучи крупним університетським комплексом, зберігає за собою роль унікального учбовий-наукового центру, авторитет якого високий не тільки в нашій країні, але і за її межами. Підготовку по напрямах і спеціальностях в області міжнародних відносин, регионоведенія, політології, світової економіки, юриспруденції, менеджменту, журналістики і зв’язків з громадськістю здійснюють більше 150 професорів, докторів наук, більше 400 кандидатів наук, більше 300 доцентів і майже 400 викладачів високої кваліфікації.

Підготовка кадрів юристів-міжнародників була почата в СРСР вже в 1919 році. У 1921 році було створено відділення зовнішніх стосунків на факультеті суспільних наук. У 1925 році це відділення було перетворене у відділення міжнародних відносин у складі факультету радянського права МГУ, а потім – на міжнародному відділенні Московського юридичного інституту і на юридичному факультеті Інституту зовнішньої торгівлі, установлених на початку 30-х років (правовий факультет МГУ був скасований).

В 1942 році при МГУ створюється факультет з міжнародним відділенням, в 1943 році – факультет міжнародних відносин у складі МГУ, в 1944 році – МГИМО. Спочатку не було створено спеціальне відділення для підготовки юристів-міжнародників, але учбовий план передбачав солідну юридичну підготовку студентів нового інституту. З 1949 по 1953 роки у складі МГИМО функціонував Міжнародно-правовий факультет, що щорічно випускав понад 100 фахівців.

Припинення підготовки кадрів юристів-міжнародників в середині 50-х років негативно відбилося на діяльності ряду установ, що здійснюють зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні функції. У зв’язку з цим в 1966 році була знов почата підготовка кадрів юристів-міжнародників, у складі факультетів МО і МЕО були організовані юридичні групи. У січні 1969 року ухвалюється рішення Радою Міністрів СРСР про відновлення підготовки кадрів юристів-міжнародників і відновлення Міжнародно-правового факультету у складі МГИМО з щорічним набором 50-60 студентів.
Перший випуск відновленого факультету був вироблений в 1971 році (на факультет були переведені групи спеціалізації факультетів МО і МЕО).

.

За роки існування Міжнародно-правового факультету чітко оформилися основні напрями його діяльності, орієнтованій на проблематику порівняльного правознавства, особливо у сфері міжнародних політичних і торговельно-економічних зв’язків. Така спрямованість визначила профіль кафедр факультету в порівнянні із спорідненими підрозділами інших вузів, на яких до останнього часу викладання на порівняльній основі конституційного, фінансового, митного, цивільного, процесуального і міжнародного приватного права не займало такого місця, як в МГИМО (У).

Спеціальність «Юриспруденція» має високий попит у абітурієнтів, що поступають як на бюджетній, так і на договірній основі. Про це свідчить стабільний конкурс (4-6 чоловік на місце) і високий відсоток медалістів серед абітурієнтів.

Декан Міжнародно-правового факультету, доктор юридичних наук, професор Толстопятенко Геннадій Петрович – випускник МГИМО 1980 року. Професор кафедри адміністративного і фінансового права МГИМО (У). Має дипломатичний ранг – перший секретар 1 класу. Фахівець в області конституційного і фінансового права зарубіжних країн. Був експертом російської експертної комісії з підготовки доповіді Уряду Росії Раді Європи про відповідність російського законодавства Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Член редколегії Московського журналу міжнародного права.
Член Координаційного комітету міжнародних програм Інституту ім. Т. М. С. Ассера (Голландія). Запрошуваний професор МГУ і МГЮА.

.

Автор і співавтор монографій, коментарів і підручників. Серед них: «Податкове право США. Термінологія» (1996), «Коментар до договору про Європейський Союз» (1995), «Має рацію і свободи людини і громадянина. Коментар» (2000), «Європейське податкове право» (2001); підручники: «Конституційне право зарубіжних країн» (1999), «Юридичні поняття і категорії в англійській мові» (2000), «Фінансове право» (2000), «Європейське право» (2000), «Фінансове право» (2003).

На Міжнародно-правовому факультеті 7 юридичних кафедр:
• конституційного права;
• міжнародного приватного і цивільного права;
• адміністративного і фінансового права;
• міжнародного права;
• європейського права;
• кримінального права, кримінального процесу і криміналістики;
• адвокатури.

Джерело: oficery.ru


0 Відгуків на “Міжнародно-правовий факультет МГИМО”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук