Кримський юридичний інститут ХНУВД Кафедра кримінального права і кримінології

Головним напрямом роботи кафедри є підготовка фахівців у сфері застосування кримінального і кримінально-старанного законодавства України. Для підвищення рівня підготовки курсантів, студентів і слухачів співробітники кафедри використовують сучасні інформаційні засоби і технології. На кафедрі створені спеціалізовані кабінети по дисциплінах, що викладаються кафедрою.
На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри представляють: начальник кафедри, два доценти, три старші викладачі, три викладачі і лаборант. На кафедрі працюють шість кандидатів юридичних наук і два претенденти вченого ступеня кандидата юридичних наук.

На кафедрі викладаються наступні учбові дисципліни:
• Кримінальне право України;
• Кримінально-виконавче право України;
• Кримінологія;
• Кримінологія і профілактика злочинів;
• Загальноправова підготовка;
• Економічна кримінологія;
• С/к “Посадові злочини”;
• С/к “Злочину у сфері службової діяльності”;
• С/к “Кримінальне право”;

На кафедрі проводяться дослідження у сфері скоєння злочинів стійкими організованими угрупуваннями.
На кафедрі постійно діє науковий кружок по кримінальному праву для курсантів і студентів.

науково-педагогічний склад кафедри

Начальник кафедри Никіфоров Веніамін Юрійович, кандидат юридичних наук, полковник міліції, Заслужений юрист АР Крим.
Народився 10 серпня 1960 р. в м. Новосибірськ. У 1982 р. закінчив Сімферопольське вище військово-політичне училище, в 2002 р. – Харківський національний університет внутрішніх справ. З 1982 р. по 1992 р. проходив службу в Озброєних силах СРСР. З 1992 р. по 1999 р. проходив службу в практичних органах МВС, де посідав різні посади, в т.ч. керівні.
З 1999 р. працює в Кримському юридичному інституті ХНУВД.
У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Защита профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки”.
Проводить наукові дослідження у сфері боротьби з організованою злочинністю.

З 2001 р. – начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства і дізнання Кримського юридичного інституту ХНУВД.
З 2004 р. – начальник кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту ХНУВД.
З 2006 р. начальник кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД.
З травня 2008 р. – тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника інституту по службі Кримського юридичного інституту ОГУВС.

Нагороджений державними і відомчими нагородами і відмінностями.

Доцент кафедри Абасов Гафіс Гасановіч, кандидат юридичних наук, підполковник міліції.
Народився 5 травня 1960 р. в р. Алі-байрамли(Азербайджан). У 1987 р. закінчив історичний факультет Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе, в 2000 р. -Луганский інститут внутрішніх справ. У органах внутрішніх справ з 1991 р. Кандидатську дисертацію захистив в жовтні 2004 р. на тему: «Конституційно – правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим».
З 2004 р. працює на кафедрі кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД.
Проводить наукові дослідження у сфері проблем автономій в унітарних державах.

Доцент кафедри Анохина Людмила Степанівна, кандидат юридичних наук, майор міліції.
Народилася 12 січня 1976 р. в р. Новоміргород Кіровоградської області. У 1997 р. з відмінністю закінчила Запорізький юридичний інститут МВС України, в 2000 р. – ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.
З серпня 2001 р. – доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту ХНУВД. З січня 2007 р. – доцент кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД.
У червні 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Субъекты адміністративній юрисдикції в Україні”.
У органах внутрішніх справ з серпня 1993 р.
Проводить наукові дослідження у сфері боротьби з хабарництвом.

Старший викладач кафедри Робак Володимир Анатольевіч, претендент вченого ступеня кандидата юридичних наук, капітан міліції.
Народився 20 листопада 1981 року. У 1998 році поступив на Кримський факультет Національного університету внутрішніх справ. У 2002 році з відмінністю закінчив Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ. Працював оперуповноваженим кримінального розшуку. У 2003 році з відмінністю закінчив магістрат Національного університету внутрішніх справ.
З 2003 року претендент вченого ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.
Проводить наукове дослідження у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Викладач кафедри Рудік Михайло Вікторович, кандидат юридичних наук, старший лейтенант міліції.
Народився 2 грудня 1981 р. в м. Алушта АР Крим. У 2003 році закінчив Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, в 2004 р. – магістрат Харківського національного університету внутрішніх справ. З вересня 2004 р. – науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2006 р. викладач кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД.
У жовтні 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Незаконный збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим доступом”.
Проводить наукові дослідження у сфері боротьби із злочинами із застосуванням комп’ютерних технологій.

Викладач кафедри Агєєв Микола Миколайович, претендент вченого ступеня кандидата юридичних наук, капітан міліції.
Народився 25 січня 1981 року в м. Сімферополь. У 2002 р. з відмінністю закінчив Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2003 р. закінчив магістрат Харківського національного університету внутрішніх справ, в 2006 р. – ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2006 р. – викладач кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД
Проводить наукові дослідження у сфері боротьби з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Старший викладач кафедри Грігорьев Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук.
Народився 10 травня 1954 р. в р. Саки Кримської області. У 1979 році закінчив історичний факультет Сімферопольського державного університету ім. М. В. Фрунзе, в 1992 р. Українську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. З 1979 по 1992 р. р. проходив службу в органах внутрішніх справ МВС України. З 1992 р. – викладач Сімферопольського училища міліції, Кримського факультету, пізніше – Кримського юридичного інституту ХНУВД. У лютому 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Пенітенціарна теорія і практика в Російській імперії в кінці XVIII – XX ст. : історіко-правовоє дослідження (на прикладі українських губерній)”.
Проводить наукові дослідження у сфері проблем виконання кримінальних покарань, які пов’язані з позбавленням волі.

Викладач кафедри Ігнатов Олександр Миколайович , кандидат юридичних наук .
Народився 16 липня 1980 р. в м. Керч АР Крим. У 2003 р. закінчив Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, в 2006 р. – ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2007 р. – викладач кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД.
У грудні 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Предупреждение насильницьких злочинів, які здійснюються працівниками органів внутрішніх справ України”.
Проводить наукові дослідження у сфері насильницької злочинності, злочинності працівників правоохоронних органів.

Викладач кафедри Черкашин Олексій Тимофійович
Народився 4 березня 1939 р. в з. Солдатське Веліко-пісаревського району Сумської обл. Школу закінчив в Харкові. У 1965 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержінського. З 1966 р. по 1991 р. – служба в органах внутрішніх справ – слідчий, заст. начальника Центрального РОВД м. Сімферополя, викладач Сімферопольської школи міліції. З 1998 р. викладач кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД.

Лаборант кафедри Петрова Світлана Сергіївна.
Народилася 28 липня 1971 р. в р. Белінській Пензенської області.
У 1995 р. закінчила Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе.
З 2002 р. працює в Кримському юридичному інституті ХНУВД.
З вересня 2007 р. – лаборант кафедри кримінального права і кримінології Кримського юридичного інституту ХНУВД

Джерело: univ.crimea.ua


0 Відгуків на “Кримський юридичний інститут ХНУВД Кафедра кримінального права і кримінології”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук