Класики російської юриспруденції

класики російської юриспруденции>Б.Н. Чичерін

ЧИЧЕРІН БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

Чичерін Борис Миколайович – відомий юрист і філософ. Народився в Тамбові в 1828 р. ; до 1868 р. був професором державного права в Московському університеті, в 1882 – 1883 рр. – московським міським головою; після виходу у відставку жив в своєму маєтку (сіло Караул, Кирсановського повіту Тамбовської губернії). Категорію «право» Чичерін сприймав як взаємне обмеження свободи під загальним законом. Ця дефініція, на його думку, має дві сторони втілення – суб’єктивну і об’єктивну. Суб’єктивне право є законна свобода що-небудь робити або вимагати; об’єктивне право є самий закон, що визначає свободу і установляющий має рацію і обов’язки людей.
Обидва значення зв’язано нерозривно, бо свобода тільки тоді стає правом, коли вона освячена законом, закон же має на увазі визнання і визначення свободи. Основне значення має, проте, суб’єктивне право: джерело має рацію не в законі, а в свободі. Право є початок самостійний і тому в нім не можна бачити лише нижчий ступінь моральності: таке переконання відводить праву підлегле значення і робить його слугою моральності, що веде врешті-решт до найжахливіших наслідків, що абсолютно знищують свободу, а саме до насильницького, примусового здійснення етичних початків.
А оскільки примусова моральність є аморальність, те визнання має рацію примусовою частиною моральності є, очевидно, contradictio in adjecto: цією теорією освячувалися самі волаючі насильства над особою. У круг його наукових інтересів входила також гносеологія держави. Цей публічний інститут влади Чичерін розглядав як союз вільного народу, зв’язаного законом в одне юридичне ціле і керованого верховною владою для загального блага. Таким чином, основними елементами держави Чичерін визнавав: 1) влада, 2) закон, 3) свободу і 4) загальну мету.
Мета держави, його ідея є гармонійне поєднання всіх елементів гуртожитку і керівництво загальними інтересами для досягнення загального блага. Б. Н. Чичерин залишив величезну творчу спадщину. Здобули широку популярність такі його роботи як, “Обласні установи Росії в XVII столітті” (1857); “Досліди по історії російського права” (1859); “Нариси Англії і Франції” (1859); “Декілька сучасних питань” (1861); “Про народне представництво” (1899); “Історія політичних учень” (5 томів); “Власність і держава” (2 томи, 1882 – 1883); “Філософія має рацію” (1901); “Курс державної науки” (3 томи, 1894, 1896, 1898); “Питання політики” (1903).

.

Джерело: msal.ru


0 Відгуків на “Класики російської юриспруденції”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук