Інститут законодавства і порівняльного правознавства

Інститут законодавства і порівняльного правознавства – стара науково-дослідна установа країни – в жовтні 2005 року відзначив своє 80-летие.

Історія Інституту – одна з яскравих сторінок становлення і розвитку вітчизняного правознавства. Практічеськівесь колір вітчизняної юриспруденції співробітничав в Інституті. Вузлові проблеми в області права розробляли М. Н. Гернет, М. М. Ісаєв, А. А. Піонтковській, Би. З. Утевській, Д. М. Генкин, І. Б. Новицкий,И. Т. Голяків, Л. А. Лунц, Е. А. Флейшиц, Р. Н. Полянськая, До. П. Горшенін, Е. І. Астрахан, З. Н. Братусь, І. З. Самощенко, В. А. Рахмилович і багато інших – тут неможливо всіх перерахувати.
Плідному науковому життю в Інституті завжди сприяла творча атмосфера, що створюється неординарними особами, які зуміли пронести високуюнаучную і особисту моральність у всі часи і в найважчих обставинах. І зараз тут працюють багато видних фахівців в різних галузях права, більше 100 докторів і кандидатів юрідічеськіхнаук, серед них – удостоєні почесного звання «Заслужений діяч науки Російської Федерації» і «Заслужений юрист Російської Федерації».

.

Інститут завжди був в центрі правовихпроблем держави. У 20-і рр. одного з основних завдань государственнойполітіки стала боротьба із злочинністю. Для її наукової розробки в 1925 р. билсоздан Державний інститут по вивченню проблем злочинності і злочинця(ГИІП), перейменований в 1933 р. в Інститут кримінальною і ісправітельно-трудовоїполітіки. Проте вже у той час поступово приходить розуміння, що треба нетільки займатися політикою, але і вивчати і створювати право.
Тому неслучайноїнстітут переростає галузеві рамки, розширює сферу наукових досліджень іпереходіт від вивчення проблем правового регулювання одній областіобщественних відносин, пов’язаних з правопорушеннями, до наукової разработкеактуальних проблем інших галузей права. Це спричинило і його перейменування в1936 р. у Всесоюзний інститут юридичних наук (ВІЮН). Ряд робіт, виполненнихв цей період історії Інституту, визнані класичними працями в науці має рацію ісохраняют значення і актуальність і зараз. Важливим завданням Інституту сталотакже створення правових підручників, яких тоді гостро не хапало.
Нинешнієюрісти старшого і середнього поколінь вчилися в основному по підручниках, підготовлених співробітниками ВІЮН.

.

В 1963 р. Інститут був реорганізований вовсесоюзний науково-дослідний інститут радянського законодавства(ВНІЇСЗ). Разом з фундаментальними дослідженнями велике місце стали заніматькодіфікация і систематизація радянського законодавства.

В 1975 р. за заслуги в развітіїюрідічеськой науки і підготовці наукових кадрів Інститут був нагороджений орденом «Знакпочета».

З початком крупних общественнихпреобразованій в країні, формування правової держави Інститут билпрівлечен до правового забезпечення діяльності вищого законодавчого органастрани – Верховної Ради СРСР і став називатися Всесоюзний научно-ісследовательськійінстітут радянського державного будівництва і законодавства(ВНІЇСГСЗ).

В 1991 р., коли почався процессмасштабного оновлення російського законодавства, Інститут перейшов у веденієверховного Ради РРФСР. З того часу він носить назву Інстітутзаконодательства і порівняльного правознавства (Ізісп).

З кінця 1993 р. загальне руководстводеятельностью Інституту здійснює Уряд Російської Федерації.

Основні завдання Інституту – проведенієісследованій в області правового забезпечення діяльності Правітельствароссийськой Федерації, Президента Російської Федерації і Федеральних Зборів;разработка наукових концепцій розвитку законодавства; опрацьовування і научноєобоснованіє законопроектів, що вносяться в порядку законодавчої ініциатівиправітельством Російської Федерації; аналіз практики застосування законодательствароссийськой Федерації.

Інститут виполняєтпорученія Президента Російської Федерації, Адміністрації Президента, Правітельствароссийськой Федерації, бере активну участь в роботі консультативних ісовещательних органів при Президентові Російської Федерації і Правітельствероссийськой Федерації.

В своїй науковій і практичній діяльності Інститут постійно взаємодіє ськомітетамі і комісіями палат Федеральних Зборів, Міністерством юстіциіроссийськой Федерації, а також іншими федеральними органами ісполнітельнойвласті.

Наукові дослідження Інституту тісно пов’язані з проблемами побудови правовогогосударства, здійсненням політичної і економічної реформ. Інстітутпроводіт фундаментальні і прикладні дослідження в області теорії законотворчестваї систематизації законодавства, вивчає діяльність федеральних органовгосударственной владі, розробляє наукові рекомендації по совершенствованіюсодержанія, форм і методів роботи цих органів. Велика увага уделяєтсяразлічним аспектам фінансового, податкового, бюджетного і валютногозаконодательства.
Важливий напрям в діяльності Інституту – ісследованієсостоянія і загальних проблем цивільного, трудового, земляного, аграрного, природоохоронного, шлюбний-сімейного, цивільний-процесуального, уголовногої карно-процесуального законодавства, шляхів їх розвитку ісовершенствованія. Крім фундаментальних проблем Інститут традіционноразрабативаєт прикладні юридичні тематики і тим самим вносить свій внесок вреалізацию основних напрямів діяльності Уряду Российськойфедерациі.

.

Одне з найважливіших завдань Інституту в умовах розширення региональногозаконотворчества – порівняльне дослідження законодавства суб’ектовроссийськой Федерації, аналіз відповідності цього законодавства федеральнимзаконам. Інформаційні огляди і аналітичні матеріали, содержащиедоктрінальниє висновки, покликані надавати допомогу федеральним органам і органамвласті суб’єктів Федерації, країн Співдружності Незалежних Держав при прінятіїімі відповідних рішень.

Інстітутявляєтся єдиним в Росії спеціалізованим науковим учрежденіємсравнітельного правознавства, таким, що досліджує проблеми країн ближнього і дальнегозарубежья в області державно-правового будівництва, парламентськойдеятельності, цивільного права і процесу, трудового, сімейного, аграрного, природоохоронного права, судового устрою, кримінального і уголовно-процессуальногозаконодательства.

В 2003 р. по решеніюправітельства Російської Федерації була розширена сфера діяльності Інституту.Йому доручено здійснювати підвищення кваліфікації керівних працівників іспециалістов у сфері права.

Важливу роль Інстітутіграл в розробці і обговоренні проекту нині чинної Конституції Росії.Найактивнішу участь учені Інституту взяли в підготовці трьох частин новогогражданського кодексу Російської Федерації, Сімейного, Трудового, Земельногокодексов Російської Федерації і інших значущих законів.

багатьох Років Інститут видає наукові роботи своїх співробітників і аспірантів. Видання, підготовлені співробітниками Інституту, зайняли помітне місце серед численної юридичної літератури. Багато хто з них добре відомий не тільки в юридичних кругах, але і широкому читачеві, зокрема, науково-практичні коментарі до найважливіших російських законів. Регулярно видавалися “Вчені записки”, потім “Праці” з актуальних проблем законодавства. З 1997 р. спільно з Юридичним видавництвом “Норма” Інститут щомісячно випускає “Журнал російського права”, а з липня 2005 року “Журнал зарубіжного законодавства і порівняльного правознавства”.

Джерело: izak.ru


0 Відгуків на “Інститут законодавства і порівняльного правознавства”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук