ДОНГУУ Факультет має рацію і соціального управлінняФАКУЛЬТЕТ МАЄ рацію І СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Адрес деканату факультету:
83050, Донецьк, вул. Артема, 94, к.317
тел. (062) 312-56-42.
Декан – Микола Тихонович ДЕМЧЕНКО
к.т.н., доцент, чл.- кори. АЕН України

Спеціальності, по яких ведеться підготовка

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Напрям «Право»
Напрям «Соціологія»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Фахівець»
- муніципальний менеджмент

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
- правознавство;
- адміністративний менеджмент;
- державна служба

Кафедри очолюють:

МАМУТОВ В.К. – завідувач кафедрою спеціально-правових дисциплін, д.ю.н., професор, академік НАН України, заслужений працівник утворення України;
ШЕСТАК В.С. – завідувач кафедрою загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент;
БУРЕГА В.В. – завідувач кафедрою соціології управління, д.соц.н., професор, академік АЕН України, заслужений працівник утворення України.
ИЛЬЮШЕНКО В.Г. – завідувач кафедрою загального і адміністративного менеджменту, д.т.н., професор, академік Академії Гірських наук України;
ДИДЕНКО Н.Г. – завідувачка кафедрою філософії і психології, к.филос.н., професор;
СЛАВЕНКО Э.И. – завідувач кафедрою інформаційних технологій, к.т.н., доцент.

Учбовий процес на факультеті ведуть ведучі учені України: Мамутов В.К. – д.ю.н., професор, академік НАН України, Поважный С.Ф. – д.э.н., професор, чл.-кор. АПН України; Чувпило А.А. – д.ю.н., професор; Губерная Г.К. – д.э.н., професор; Бурега В.В. – д.соц.н., професор; Хахулин В.В. – к.ю.н., професор; Степанов А.П. – д.э.н., професор; Заблоцкий В.П. – д.филос.н., професор, Ильюшенко В.Г. – д.т.н., професор.
Кафедри, які готують фахівців-правознавців, пройшли акредитацію за фахом «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівням «Бакалавр» і «Магістр».
Науково-дослідна робота на факультеті сконцентрована на проблемах соціалізації державної політики і правовому використанню сировинних і енергетичних ресурсів вдосконалення і підвищення бізнесу і влади, зростання довіри в демократизації відносин громадян і влади.
Учбовий корпус факультету має рацію і соціального управління оснащені сучасними меблями, обладнано три комп’ютерні класи, читальний зал, відкрита науково-криміналістська лабораторія, соціологічна лабораторія і лабораторія психолого-педагогічних досліджень, у стадії формування дві юридичні клініки. Створені всі умови для успішного навчання і відпочинку студентів, роботи органів студентського самоврядування.

Випускники факультету працюють:
адвокатами, керівниками юридичних служб, головами міських і сільських рад, начальниками відділів облдержадміністрації, директорами підприємств і організацій, керівниками соціологічних служб, медіаторами і викладачами Вузів.

Джерело: donetsk.ukrgold.net


0 Відгуків на “ДОНГУУ Факультет має рацію і соціального управління”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук