Архів рубрики 'Правові ВНЗ України'

Національна юридична академія України ім Ярослава Мудрого

Телефон: +38(057) 704-11-20, 704-11-60, 704-11-62
Web: www.Uracad.kharkiv.edu
Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Ректор – Таций Василь Якович
Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого згідно з рішенням МАК від 18 червня 1993 р. F 5 колегії Міністерства освіти України від 23.06.1993 р. F 13/2 визнано акредитованою по статусу вищого учбового закладу IV рівня.
Факультети академії.
Всього в академії функціонує 13 факультетів (10 – денних, 2- заочних, 1 – вечірній). Всі факультети готують юристів за фахом “Правознавство” різних спеціалізацій:
- Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України – готує кадри для роботи в органах прокуратури. Реорганізований з прокурорський-слідчого факультету H 1-15 листопада 1995 року наказом ректора академії I 53.
- Факультет I 2 – господарсько-правовою – готує кадри для роботи в народному господарстві.
- Факультет I 3 – слідчий-криміналістський – готує кадри для органів внутрішніх справ. Створений наказом міністра вищого і середнього утворення України J 469 від 13.09.1974 р.
- Факультет J 4 – юстиції – готує кадри для роботи в органах юстиції. Створений літом 1987 р.
- Факультет J 5 – підготовки слідчих для Служби безпеки України – готує кадри для роботи в органах Служби безпеки. Створений в січні 1994 року.
- Факультет K 6 – військово-юридичний – підготовка кадрів військової юстиції. Створений 23 листопада 1996 р. наказом ректора K 45.
- Факультет L 7 – підготовки юристів для Міністерства зарубіжних справ України – готує юристів для Міністерства зарубіжних справ. Створений наказом ректора L 96 від 1 грудня 1998 року.
- Факультет L 8 – підготовки професійних суддів – готує юристів-магістрів має рацію. Створений наказом ректора від 12.05.1999 р. M 45.
- Факультет M 9 – підготовки фахівців для кримінально-виконавської системи. Створений наказом ректора від 24.04.2000 р. M 50.
- Кримський факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, м. Сімферополь – готує бакалаврів має рацію.
Серед викладачів академії:
- 2 лауреати Державних премій (професор кафедри цивільного права Азимов Ч.Н. і зав. кафедрою екологічного права Попов В.К., нагороджені в 1984 р.)
- 8 академіків і 15 членів-кореспондентів Академії правових наук України;
- 8 заслужених діячів науки і техніки України;
- 12 заслужених працівників вищої школи;
- 2 заслужених діяча культури;
- 8 заслужених юристів;
- 7 заслужених професорів – старійшин Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Мають нагороди Президента України:
ректор академії В.Я.Таций – ордени князя Ярослава Мудрого V і IV ступеня – 1995 р., 1998 р.
орден “За заслуги” ІІ ступеня – 2000 р.
перший проректор В.В.Сташис – повний кавалер ордена “За заслуги” І, ІІ і ІІІ ступенів – 1994 р., 1997 р., 1999 р.
У 2000 р. нагороджений орденом Богдана Хмельницького.
Існуючі наукові школи.
В результаті багаторічної копіткої і плідної праці в академії склалися авторитетні наукові школи в області юридичних наук з проблем:
- теорії і історії держави і права (професора В.Д. Гончаренко, В.А. Петрішин, В.А. Рум’янців, И.П. Сафронова, Н.Н. Страхів, М.В. Цвік)
- конституційного і державного будівництва, міжнародного права (професора Ю.Н. Тодика, Н.П. Воронів, Ю.П. Бітяк, М.В. Буроменській, В.С. Семенов);
- цивільного, цивільний-процесуального і трудового права (професора Ч.Н. Азімов, В.В. Комарів, П.И. Жігалкин);
- екологічного і аграрного права (професора В.К. Попів, В.Н. Гайворонській, А.П. Гетьман, А.М. Статівка, М.В. Шульга);
- кримінального права (профессори В.Я. Таций, В.В. Сташис, М.И. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.И. Борисов, С.Б. Гавріш, З.Г. Корчева, Л.Н. Крівоченко, В.А. Ломако, Н.И. Панів, В.П. Тихий);
- карно-процесуального права і криміналістики (професора М.В. Салтевській, В.С. Зеленецкий, Ю.М. Грошевой, В.Е. Коновалова, Г.А. Матусовській, В.Ю. Шепітько);
- кримінології і виправно-трудового права (професора В.В. Голіна, И.Н. Даньшин, В.М. Трубників).

Джерело: kharkovpages.net


Одеська національна юридична академія Загальна характеристика

Cегодня ОНЮА – центр юридичної освіти, культури, науки України, що веде вищий учбовий заклад по правознавству. Відповідно до рішення Державної акредітационной комісії Міністерства освіти України академія здійснює підготовку фахівців з вищого – IV рівню акредитації. У жовтні 1999 р. ОНЮА визнана переможцем в номінації – кращий юридичний учбовий заклад України.
Навчання студентів здійснюється відповідно до державних стандартів освіти, інструктивних документів Міністерства освіти і науки України. Всього в академії вчиться понад 6000 студентів.
У 1998 р. академія як самостійний вищий учбовий заклад здійснила перший випуск 436 кваліфікованих фахівців. Розподіл випускників денної форми навчання показав, що з 161 випускника-фахівця були розподілені 145 людини. Понад усе замовлень має суддівсько-прокурорський факультет, 100% випускників якого отримали робочі місця.
Проголосивши основні напрями реформування юридичної освіти відповідно Указу Президента України, в академії визначені наступні підходи щодо організації і змісту освіти:
Введення в юридичну освіту пріоритету загальнолюдських цінностей, потреб, інтересів і право осіб;
Поступовий перехід від вивчення областей права до вивчення наукових теорій, які відображають досягнення світової цивілізації в області права;
Здійснення фундаментальної спеціалізації юридичної освіти з урахуванням реальних потреб практики, яка знаменує розширення і поглиблення зв’язків юридичної науки з різними областями гуманітарних, природних і технічних наук.
У академії працює понад 150 висококваліфікованих викладачів, докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів. Більшість з них мають досвід роботи у вищій школі більше 15 років. Колектив академії постійно поповнюється талановитою молоддю, яка захищає кандидатські дисертації в спеціалізованих вчених радах ОНЮА і інших вищих учбових закладах. Серед викладачів відомі в Україні і за її межами фахівці, керівники наукових шкіл, доктори наук, профессори: З. У. Кивалов, Ю. З. Червоний, М. П. Орзіх, Л. У. Багрій-шахматов, М. О. Баймуратов, Е. У. Додін, Л. І. Корміч, Д. З. Шелестіння, В. У. Туляков, О. О. Льоховою, І. М. Сирота, Е. О. Харітонов, Ю. П.
Аленін, І. О. Саніахметова, Р. І. Чанишева, О. А. Івакин, доценти Д. А. Бекерськая, М. Ю. Черкес, В. А. Глиняный та інші.
Окрім штатних викладачів в академії працюють практичні працівники, серед яких відомі юристи, депутати Верховної Ради України, керівники органів державної влади, судових, правоохоронних органів і ін.
Викладачі Академії були відмічені високими державними нагородами. Професор С. В. Кивалов – орденами “За заслуги” І, ІІ і ІІІ ступені, йому привласнено почесне звання “Заслужений юрист України”. Професор М. П. Орзих нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступені, професор Л. И. Кормич – орденом Княгині Ольги ІІІ ступені. Професорам Е. У. Додіну, О. В. Сурилову привласнене почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Окрім цього, звання був удостоєний академік Л. У. Багрій-шахматова. Професорам Р. М. Ясинському, І. М. Сироті, О. М. Червоному, доцентові М. Ю. Черкесові, професорові Ю. Е. Полянскому привласнено почесне звання “Заслужений юрист України”, доцентові До. М.
Вітману – “Заслужений працівник утворення України”.
Навчання організоване по ступінчастій системі. Академія готує студентів всіх кваліфікаційних рівнів: молодших фахівців, бакалаврів, фахівців, магістрів. Це вимагає чіткої організації учбового процесу, злагодженої роботи всього колективу академії.
Основні напрями діяльності академії визначені Статутом Академії. Керівництво академією здійснює її ректор – доктор юридичних наук, професор, З. У. Кивалов.
До складу ректорату входять: ректор академії професор З. У. Кивалов, проректор по навчально-методичній роботі професор А. І. Паньков, перший проректор, професор Ю. Е. Полянській, проректор по науковій роботі, професор М. О. Баймуратов, проректор по міжнародних зв’язках професор В. А. Туляков, проректор по адміністративно-господарській роботі М. Ф. Крикливый і др

Джерело: misto.odessa.ua


Одеський Юридичний коледж

В 1998 року при Одеській державній юридичній академії було створено юридичне училище. За роки існування юридичне училище випустило понад 300 випускників, з них понад 120 – з дипломом з відмінністю. Більшість випускників училища навчаються в Одеській національній юридичній академії, а деякі – працюють в державних органах влади і в приватних організаціях.

Одеський Юридичний коледж →


ДОНГУУ Факультет має рацію і соціального управлінняФАКУЛЬТЕТ МАЄ рацію І СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Адрес деканату факультету:
83050, Донецьк, вул. Артема, 94, к.317
тел. (062) 312-56-42.
Декан – Микола Тихонович ДЕМЧЕНКО
к.т.н., доцент, чл.- кори. АЕН України

Спеціальності, по яких ведеться підготовка

ДОНГУУ Факультет має рацію і соціального управління →


Одеська національна юридична академія ОНЮА

Одеська національна юридична академія (ОНЮА) – сучасний вищий учбовий заклад, центр юридичної освіти, культури і науки України, альма-матер багатьох відомих правознавців.

Одеська національна юридична академія ОНЮА →


Кримський юридичний інститут ХНУВД Кафедра кримінального права і кримінології

Головним напрямом роботи кафедри є підготовка фахівців у сфері застосування кримінального і кримінально-старанного законодавства України. Для підвищення рівня підготовки курсантів, студентів і слухачів співробітники кафедри використовують сучасні інформаційні засоби і технології. На кафедрі створені спеціалізовані кабінети по дисциплінах, що викладаються кафедрою.
На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри представляють: начальник кафедри, два доценти, три старші викладачі, три викладачі і лаборант. На кафедрі працюють шість кандидатів юридичних наук і два претенденти вченого ступеня кандидата юридичних наук.

Кримський юридичний інститут ХНУВД Кафедра кримінального права і кримінології →


Донецький Юридичний інститут МВС

ДЮЇ є одним з провідних вищих учбових закладів Міністерства внутрішніх справ України. Внесений до державного реєстру вищих закладів утворення України з присудженням ліцензії на право організації учбової діяльності по 3-у рівню акредитації.
Інститут проводить учбову, наукову, видавничу діяльність, підготовку наукових кадрів. Підготовка фахівців проводиться на 5-ти факультетах і госпрозрахунковому відділенні по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр» і «Фахівець», по спеціальностях «Правознавство» і «Правоохоронна діяльність».
Історія нашого вищого учбового закладу починається 28 квітня 1961 року. Це була тільки школа міліції, в селищі Новождановка Харцизського району Донецької області Ми Вам розповімо про довгий і успішний шлях розвитку нашого учбового закладу, який поетапно перебував в статусі школи, училища і, інституту внутрішніх справ і, нарешті, юридичного інституту.
Сьогоднішній день інституту – це більш ніж 4000 курсантів, слухачів і студентів, що навчаються по всіх формах навчання. Постійно удосконалюється учбово-виховний процес, зміцнюється учбовий-матеріальна база інституту. Використання сучасних форм і технологій навчання, організація системи цілеспрямованого психологічного супроводу учбово-виховного процесу в інституті дозволяє здійснювати підготовку майбутніх правозахисників, фахівців-юристів на високому рівні, формувати професійно направлених, громадян України.
Особлива увага приділяється процесу формування загальної культури і естетичних смаків майбутніх правозахисників. Процес виховання передбачає формування у курсантів світоглядною політико-правовою, морально – естетичної культури, патріотизму, гуманізму, дисципліни, ініціативи.
Донецький юридичний інститут МВС готує фахівців на 5 факультетах і госпрозрахунковому відділенні по підготовці кадрів образовательно- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Фахівець» за фахом «Правознавець» (7.060101) і «Правоохоронна діяльність» (7.060102):

ФАКУЛЬТЕТИ :
ФАКУЛЬТЕТ 1 – «Кримінальній міліції». Готує фахівців для роботи в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ. Випускники, що закінчили цей факультет, можуть працювати в підрозділах боротьби з економічними злочинами, організованою злочинністю, кримінального розшуку. Форма навчання – денна. Термін навчання 3-4 року.
ФАКУЛЬТЕТ 2 – «Міліція громадського порядку і профілактики». Готує кадри для підрозділів міліції суспільної безпеки і профілактики. Випускники готуються для роботи на посаді: дільничний інспектор міліції, інспектор по охороні громадського порядку і інших адміністративних служб міліції. Форма навчання – стаціонар. Термін навчання 3-4 року.
ФАКУЛЬТЕТ 3 – « Слідчий-криміналіст». Готує фахівців: для підрозділів дізнання і слідчих підрозділів органів внутрішніх справ. Випускник готується для роботи на посаді: слідчий, дізнавач. Форма навчання – денна. Термін навчання 3-4 року.
ФАКУЛЬТЕТ 4 – «Підготовка працівників підрозділів ДАІ». Готує фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції як інспектор по адміністративній практиці, інспектора дізнання, госавтоинспектора ДАІ, МРЕО, станції діагностики автомобілів, інспектора по розшуку, старшого інспектора ДПС, інспектора штабу, інспектора по профілактичній роботі. За час навчання студенти опановують професією водія категорії, А, В, С. Форма навчання – денна. Термін навчання 3-4 року.
ФАКУЛЬТЕТ 5 – «Заочного навчання». Готує фахівців з числа працівників міліції для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «Фахівець» за фахом «Правоохоронна діяльність (7.060102) без відриву від основного місця роботи. Термін навчання 3-5 років залежно від базової освіти.
Учбовий-консультаційний пункт факультету 5 (заочного навчання), р. Мелітополь Запорізької області. Готує юристів для роботи в області державних і господарсько-правових, а також управлінських, фінансово-банківських і комерційних структурах за фахом «Правознавець». Форма навчання заочная. Термін навчання – 3-5 років залежно від базової освіти
Відділення по підготовці фахівців на платній основі. Готує юристів в області державних і господарсько-правових, а також управлінських, фінансово-банківських і комерційних структурах за фахом «Правознавець», по спеціалізації

Джерело: ww2.ru


КЮЇ ХНУВД Юридичний факультет

Юридичний факультет
має господарську – правову спеціалізацію і здійснює підготовку студентів за денною і заочною формою навчання на контрактній основі.
Факультет підготовки фахівців для юридичних служб підприємств, установ, органів, органів внутрішніх справ, судів, органів прокуратури.

Юридичний факультет – один з підрозділів КЮЇ ХНУВД, забезпечує проведення учбової, методичної, науково-дослідної і виховної роботи. Факультет здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, статуту інституту і положенням про юридичний факультет КЮЇ ХНУВД.
Основним завданням факультету є організація і здійснення учбово-виховною роботи з метою підготовки юристів за фахом 7.060101 «Правознавство» з господарсько-правовою спеціалізацією на денній і заочній формах навчання.
Термін навчання на кожній з форм визначається згідно відповідним учбовим планам.
Планування роботи на юридичному факультеті здійснюється в цілому відповідно до встановлених вимог.
Переважну більшість запланованих заходів мають актуальний характер і достатньо повно відображають діяльність юридичного факультету щодо виконання завдань, поставлених учбово-виховним процесом. Організований належний контроль за виконанням питань плану роботи юридичного факультету.
У своїй роботі працівники факультету керуються посадовими інструкціями.
Декан юридичного факультету здійснює безпосереднє управління діяльністю підрозділу, очолює деканат факультету.

На факультеті працює висококваліфікований професорський-викладацький колектив

КЮЇ ХНУВД Юридичний факультет →


Історія Запорізького національного університету ЗНУ

Історія Запорізького національного університету (ЗНУ) починається з гімназії, заснованої в Александровське (прежнєєназваніє м. Запоріжжя) в 1897 році. У 1921 гімназія билареорганізована в трирічні педагогічні курси, в 1930 на їх основі створений інститут загальної освіти, з 1933 року – національний педагогічний інститут. Статус університету інститут отримав в 1986 році.

Університет є учбовий-науковий комплекс , який містить в собі Азовський Регіональний Інститут Управління, Никопольській інститут, Науково-дослідний інститут метрології і сертифікації, Інститут запорізького козацтва, ліцей, гімназію, електротехнічний коледж, педагогічне училище і 8 спеціалізованих шкіл. З 1996 року університет перейшов на трьохстатечне навчання – підготовка бакалаврів, фахівців, магістрів. Зараз ЗНУ пропонує п’ятистатечну освіту – забезпечується підготовка бакалаврів, фахівців, магістрів, кандидатів наук і докторів наук.

В даний час в університеті 16 факультетів:

Історія Запорізького національного університету ЗНУ →


Київський університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет – вища освітньо-наукова установа, яка готує фахівців з багатьох областей знань і проводить широку науково-дослідну роботу. Київський університет повністю виправдовує свою назву. Але це не просто вуз, яких багато в Україні. Це головний національний центр вищої освіти і прогресивної думки в Україні. Університет має найбільша кількість факультетів і спеціальностей для підготовки майбутніх фахівців.

Київський університет імені Тараса Шевченка – всесвітньо відомий вищий учбовий заклад. Більш як за півтора сторіччя свого існування він став центром, де виростали передові ідеї, і виховувалася національна інтелігенція, де волелюбний дух і визвольна боротьба українського народу набували своїх провідників.

Указ Президента України від 21 квітня 1994 р. встановив, що Київський університет імені Тараса Шевченка є національним університетом із статусом самоврядного (автономного) державного вищого учбового закладу, який здійснює свою діяльність відповідно власному Статуту.

Київський університет імені Тараса Шевченка →