Архів за день 2 Червень 2008

Юридична освіта в Україні

Юридична освіта в Україні – це ключова область вищої освіти в соціально-економічній ситуації, що склалася, коли народ бореться за свою державність. Будівництво правової держави, реформи політичної і суддівсько-правової системи настійно вимагають розвитку юридичної освіти в Україні.

Концептуальне розвиток юридичної освіти ми розглядаємо в контексті Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року, затвердженого ухвалою Кабінету міністрів України від 10 квітня 2001 року 44, інших законодавчих актів, що забезпечують затвердження верховенства має рацію, надійного захисту прав людини і громадянина, впровадження цивілізованих форм суспільного життя.

Відбулося якісна зміна соціальній значущості юриспруденції. Юридична професія стала однією з найбільш престижних. Разом з тим кроки з реформування юридичної сфери в державі обмежуються областю законодавства і перебудовою юридичної практики. Ефективність реформування як в правовій сфері, так і в масштабах всього суспільства безпосередньо залежить від рівня кваліфікації юридичного корпусу держави. Сьогодні насиченість країни юристами недостатня. Їх підготовка здійснюється в основному для правоохоронних органів, де зосереджена переважна більшість юридичних кадрів.
Разом з тим в органах державної влади і управління, у сфері економіки багато посад, що вимагають правової підготовки, заміщаються фахівцями без юридичної освіти. Та і в системі правоохоронних органів фахівців з вищою юридичною освітою замало.

Юридична освіта в Україні →