Архів за день 31 Травень 2008

Про сучасні процеси організації юридичної науки в Україні

 • Правова реформа і реформа організації державної влади, що проводяться зараз в Україні, вимагають відповідного наукового забезпечення, концентрації зусиль всіх юридичних сил країни для побудови, як закріплено в Конституції України 1996 р., демократичної соціальної правової держави.
  А це у свою чергу передбачає залучення потенціалу науково-дослідних, учбових закладів і організацій до проведення фундаментальних і прикладних досліджень, розробок в області право- і державознавство, визначення пріоритетних напрямів в рішенні питань, пов’язаних з державно-правовими перетвореннями, а також обумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців – правознавців і державознавців.

  .

  Стихійний розвиток соціальних перетворень, відсутність обгрунтованої і серйозної наукової програми їх забезпечення, що припускає координацію наукового потенціалу юридичної громадськості України в умовах системної суспільної кризи, веде до гальмування процесів трансформації суспільних відносин і може зрештою викликати соціальний вибух в країні.

  Необхідність координації зусиль учених і практиків – юристів України в справі наукової розробки проблем становлення національної державності, потребу в правовому забезпеченні цього процесу викликали формування (незалежно від Національної академії наук України (НАН України), що переживає зараз не кращі свої часи) автономної освіти – Академії правових наук України (Апрн України). Пропонований огляд присвячений освітленню основних цілей і завдань Апрн України, розгляду її структури.

  Про сучасні процеси організації юридичної науки в Україні →