Архів за день 27 Травень 2008

Теорія держави і права в системі юридичних наук

Складність таких об’єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той або інша сторона, елементи і риси державно-правової дійсності в певному аспекті, на певному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають в своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем. Їх функції багатогранні, їх структури складні. Залежно від того, які з цих компонентів, підсистем, структур і функцій або їх аспектів і рівнів вивчаються, і підрозділяються юридичні науки.

Весь комплекс юридичних наук, за схемою, що досить відстоялася в науці, ділиться на три великі групи: фундаментальні історико-теоретичні, галузеві і спеціальні юридичні науки. Класифікація юридичних наук, що діє зараз, передбачає наступні розділи:

Теорія держави і права в системі юридичних наук →