Архів за день 19 Травень 2008

Поняття і ознаки юридичної науки

Юриспруденція, або правознавство – спеціалізована круг знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство – це наука неприродний суспільстві взагалі, то правознавство – система знань в галузі права і держави. Термін «правознавство» тотожній терміну «юриспруденція».

Термін «юриспруденція» виник в Стародавньому Римі напрікинци IV – для початку III століття у давнину н.е. (лат. jurisprudentia – навик має рацію) і в дбайливий момент уживається в значеннях:

– науки про право і державу, тобто юридичної науки, або – теоретичній діяльності в галузі права;

Поняття і ознаки юридичної науки →