Архів за день 13 Травень 2008

Кримський юридичний інститут ХНУВД Кафедра кримінального права і кримінології

Головним напрямом роботи кафедри є підготовка фахівців у сфері застосування кримінального і кримінально-старанного законодавства України. Для підвищення рівня підготовки курсантів, студентів і слухачів співробітники кафедри використовують сучасні інформаційні засоби і технології. На кафедрі створені спеціалізовані кабінети по дисциплінах, що викладаються кафедрою.
На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри представляють: начальник кафедри, два доценти, три старші викладачі, три викладачі і лаборант. На кафедрі працюють шість кандидатів юридичних наук і два претенденти вченого ступеня кандидата юридичних наук.

Кримський юридичний інститут ХНУВД Кафедра кримінального права і кримінології →