Архів за день 11 Травень 2008

КЮЇ ХНУВД Юридичний факультет

Юридичний факультет
має господарську – правову спеціалізацію і здійснює підготовку студентів за денною і заочною формою навчання на контрактній основі.
Факультет підготовки фахівців для юридичних служб підприємств, установ, органів, органів внутрішніх справ, судів, органів прокуратури.

Юридичний факультет – один з підрозділів КЮЇ ХНУВД, забезпечує проведення учбової, методичної, науково-дослідної і виховної роботи. Факультет здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, статуту інституту і положенням про юридичний факультет КЮЇ ХНУВД.
Основним завданням факультету є організація і здійснення учбово-виховною роботи з метою підготовки юристів за фахом 7.060101 «Правознавство» з господарсько-правовою спеціалізацією на денній і заочній формах навчання.
Термін навчання на кожній з форм визначається згідно відповідним учбовим планам.
Планування роботи на юридичному факультеті здійснюється в цілому відповідно до встановлених вимог.
Переважну більшість запланованих заходів мають актуальний характер і достатньо повно відображають діяльність юридичного факультету щодо виконання завдань, поставлених учбово-виховним процесом. Організований належний контроль за виконанням питань плану роботи юридичного факультету.
У своїй роботі працівники факультету керуються посадовими інструкціями.
Декан юридичного факультету здійснює безпосереднє управління діяльністю підрозділу, очолює деканат факультету.

На факультеті працює висококваліфікований професорський-викладацький колектив

КЮЇ ХНУВД Юридичний факультет →