Архів за день 22 Квітень 2008

КПУ Спеціальність Міжнародне право

Входження України як рівноправного партнера в світову спільноту держав об’єктивно підвищило інтерес до міжнародної проблематики і перш за все до міжнародного права як універсального інструменту організації міждержавного діалогу і єдиного нормативно-правового масиву, у межах якого можливі становлення, розвиток і удосконалення різних форм колективної співпраці держав і народів з метою досягнення загального миру і взаєморозуміння, які лежать в основі існування людської цивілізації.
Міжнародне право не тільки вагомий елемент правової культури особи, але і необхідна складова частина загальнолюдської культури. Знання його допомагає людині успішно орієнтуватися в складних політичних подіях, які відбуваються на міжнародній арені, аналізувати позиції окремих держав щодо найважливіших проблем міждержавних відносин.
Без знання міжнародного права, його основних інститутів і термінологічного апарату дуже складно пізнати глибинні процеси і особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи своєї держави і інших країн.
Україна розвивається як самостійна, суверенна держава, активно розширює свої міжнародні зв’язки, використовуючи при цьому засоби і способи, регламентовані міжнародним правом. Вже зараз багато фірм, організацій, установ функціонують на міжнародних ринках і займаються зовнішньоекономічною діяльністю, складають договори купівлі-продажу з своїми контрагентами. Часто виникають певні труднощі в трактованії законів інших країн і їх застосуванні на території країни-партнера. У такому разі тільки фахівець з міжнародного права може грамотно провести юридичну сторону укладення контракту.
Це зумовлює високий попит на фахівців з міжнародного права на ринку праці.
У учбовій програмі спеціальності “Міжнародне право” велику увагу приділяють вивченню іноземних мов, оскільки їх знання є необхідним елементом роботи фахівця з міжнародного права.
Після закінчення університету студенти отримують два дипломи: одній – за фахом “Міжнародне право” (денна форма навчання), другою – за фахом “Правознавство” (заочна форма навчання).
Бази практики: консульство Центрально-африканської Республіки; ЗАТ “Запорізька регіональна зовнішньоекономічна асоціація”; зовнішньоекономічні відділи ОАО“Запорожсталь”, ВАТ “Днепроспецсталь”,ОАО “ЗАС”, Запорізькій обласній державній адміністрації.
Посади, які можуть займати випускники спеціальності: науковий співробітник (міжнародне право); адвокат; радник; юрисконсульт.
Працевлаштування: рекламні або екскурсійні агентства, органи зовнішньоекономічної діяльності.
Аспірантура:
“Кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза”;
“Господарське право, господарське процесуальне право”.
Телефон деканату: 220-07-94, 220-12-83

Джерело: zhu.edu.ua