Архів за день 11 Квітень 2008

Юургу Юридичний факультет

Юридичний факультет виділився з складу факультету «Економіка і право» 15 липня 2003г. Декан факультету доктор юридичних наук, професор Майорів Володимир Іванович.
Юристи, а, отже, і юридичний факультет затребуваний самим життям. Будівництво правового суспільства, вихід на світову арену, пильна увага до нормативів європейського права – все це подразумеваєт підготовку фахівців нового типу, здатних самостійно орієнтуватися в складній, переломній для країни ситуації. Юридичний факультет Юургу відмінно розуміє ці вимоги, продиктовані сучасними соціально-економічними умовами.

Підготовка за фахом юриспруденція почалася в університет в 1993 році. Все починалося силами однієї кафедри – кримінального, цивільного права і процесу, яку очолив Ю. Д. Лівшиц, професор, доктор юридичних наук. У той час на кафедрі працювали 8 штатних викладачів і 3 почасовіка. Зараз підготовка юристів здійснюється силами 7 кафедр. На нашому факультеті працює команда висококваліфікованих фахівців в області юриспруденції: 17 докторів і більше 40 кандидатів юридичних наук. Вони займаються поглибленою підготовкою студентів по учбових планах і програмах, що передбачають детальніше вивчення дисциплін, пов’язаних з юридичною діяльністю.
Тільки при такому підході можна забезпечити підготовку юристів, здатних зайняти гідне місце на ринку праці, стати затребуваним фахівцем. До участі в учбовому процесі притягуються фахівці-практики з правоохоронних органів, судів, управління юстиції по Челябінській області, а також органів державної влади і управління.

.

Особливе місце займають дисципліни спеціалізацій, в межах яких студент отримує поглиблені професійні знання. Всього чотири спеціалізації: державно-правова, кримінально-правова, цивільно-правова і міжнародно-правова. Випускники міжнародно-правової спеціалізації, крім основного диплома про вищу освіту, отримають додатковий диплом з привласненою кваліфікацією «Перекладач у сфері професійної кваліфікації».

Юургу Юридичний факультет →