Архів за день 5 Квітень 2008

Санкт-петербурзька юридична академія

Санкт-петербурзька юридична академія була створена в 1997 році як недержавна вища освітня установа, покликана здійснювати підготовку висококваліфікованих професійних юристів. Головним завданням академії є навчання і виховання фахівців нової формації в області юриспруденції, що мають фундаментальні загальнонаукові і правові знання і що володіють необхідними уміннями і навиками для вирішення складних і багатообразних юридичних питань, що виникають в різних сферах російських і міжнародних суспільних відносин.

За минулі роки академія сформувалася в спеціалізований науковий і освітній центр, що успішно здійснює очне і заочне навчання студентів і активно провідний наукові дослідження актуальних проблем правознавства, педагогіки, психології, акмеологиі і інших галузей знання.

В академії трудяться такі широко відомі учені, як доктор юридичних наук, професор Аристаков Ю.М., доктор юридичних наук, професор Вандышев В.В., доктор філософських наук, професор Джегутанов Б.К., доктор юридичних наук, професор Ермолович Г.П., доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки Російської Федерації Зыбин С.Ф., доктор педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор Кваша Б.Ф., д.ю.н., доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи Російської Федерації Олейников В.С., доктор юридичних наук Молчанов А.А, доктор юридичних наук Челышева О.В. і багато інших.

Санкт-петербурзька юридична академія →