Архів за день 31 Березень 2008

Саратовська державна академія має рацію

Зародження юридичної освіти в Саратові пов’язане із створенням в Зародження юридичної освіти в Саратові пов’язано із створенням в 1917 р. юридичного факультету в Саратовському університеті. До осені 1917 р. факультет був укомплектований кваліфікованими викладачами, переважно запрошеними з Москви і Петрограду. На факультеті працювали видні юристи: історію російського права викладав засновник науки історії держави і права професор З. У. Юшков; кафедру філософії права очолював відомий фахівець в області історії правових і політичних учень професор З. Ф. Кечекьян; на кафедрі цивільного права читав лекції професор М. М.
Агарков, наукові праці якого по приватному праву не втратили значення до наших днів; курс судової психіатрії вів блискучий фахівець П. А. Кутанін.

.

Д.И.Курский

Саратовська державна академія має рацію →