Архів за день 25 Березень 2008

Про Юрінфор-мгу

Основні завдання Інституту

Основними завданнями Інституту є:

  • задоволення потреб особи в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку за допомогою отримання вищого і посльовузовського освіти;
  • розвиток науки за допомогою наукових досліджень науково-педагогічних працівників і що навчаються, використання отриманих наукових результатів в освітньому процесі;
  • розробка і впровадження прогресивних форм, методик і технологій підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів в області юриспруденції, інформаційних технологій і інших областях знань;
  • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників з вищою освітою і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;
  • формування у тих, що навчаються цивільній позиції, здібності до праці і життя в умовах сучасної цивілізації і демократії;
  • збереження і примноження етичних, культурних і наукових цінностей суспільства;
  • розповсюдження знань серед населення, підвищення його освітнього і культурного рівня.

Напрями діяльності Інституту

Відповідно до основних завдань Інститут здійснює свою діяльність в наступних напрямах:

Про Юрінфор-мгу →