Архів за день 21 Березень 2008

Юридична освіта в московських вузах

Вибираючи професію юриста, не стоїть расчитивать на легкий заробіток і безбідне життя. Конкуренція на ринку праці в даний момент – висока. Вам доведеться продемонструвати високий професійний потенціал, неабияку завзятість і наполегливість, щоб отримати просто нормальну роботу за фахом. Тому, вибираючи професію юриста, зважте все «за і проти», щоб потім не шкодувати про зроблений вибір.
Прийнято вважати, що кращі вузи, що готують юристів, – це МГУ, МГЮА, МГИМО. Вони знаходяться в центрі уваги абітурієнтів і їх батьків, проте ми хочемо розповісти про інших, не таких відомих, вузах, які дають не менш якісну освіту у сфері юриспруденції.
Російський державний гуманітарний університет (РГГУ) пропонує відразу декілька можливостей для абітурієнтів, що мріють про кар’єру юриста.
Факультет захисту інформації Інституту інформаційних наук і інформаційної безпеки РГГУ пропонує всім охочим навчання за фахом «юриспруденція» із спеціалізацією «організаційно-правовий захист інформації». Після закінчення привласнюється кваліфікація «юрист». Форма навчання – денна (безкоштовно або на договірній основі). Вивчаються традиційні дисципліни: теорія держави і права, історія держави і права, конституційне право, цивільне право, адміністративне право, трудове право, кримінальне право, міжнародне право, криміналістика, іноземна мова, латинська мова.
Також студенти проходять російське підприємницьке право, правовий захист інформації, теорію і методологію захисту інформації, захист і обробку конфіденційних документів. Щоб поступити на факультет, необхідно здати обществознаніє (усно), вітчизняну історію (усно), іноземну мову (усно), російську мову (письмово).
На факультеті історії, політології і права Історико-архівного інституту РГГУ можна здобути вищу юридичну освіту по наступних спеціалізаціях: конституційне (державне) право, адміністративне право, цивільне право, історія і теорія держави і права. Зарахування на денну форму навчання відбувається як безкоштовно, так і на договірній основі. Після закінчення факультету привласнюється кваліфікація «юрист».
Вивчаються такі предмети, як історія і теорія держави і права, конституційне право, земельне право, муніципальне право, комерційне право, адміністративне право, фінансове право, цивільне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, міжнародне право, прокурорський нагляд, трудове право, суд і судова система, адвокатура, російське підприємницьке право, іноземна мова, латинська мова. Вступні іспити – твір (на історичні теми), російська мова (письмово – у формі тесту), іноземна мова (усно), історія (усно).
Принципова установка керівників факультету на «штучну» підготовку справжніх фахівців. Лекції читаються для груп, що включають не більше 15 студентів, семінарські заняття проводяться для 8-10 чоловік. Студенти можуть самостійно вибирати деякі курси і на інших підрозділах РГГУ.
Активно розвиваються контакти із зарубіжними вузами в Англії, Німеччині, з Сорбонной, Йельськой школою має рацію. Стажування відбуваються на основі особистого рейтингу. Повертаються студенти факультету історії, політології і права завжди з дуже хорошими відгуками.
Юриспруденції учать в РГГУ і на юридичному факультеті Інституту економіки, управління і права. Сюди здаються наступні іспити: обществознаніє (усно), історія Вітчизни (усно), російська мова (письмово) і іноземна мова (усно).
Навчання в Інституті економіки, управління і права вписується в загальну модель освіти в РГГУ. Традиційні сесії практично відійшли в минуле. На основі рейтингу виставляються поточна і підсумкова оцінки. На сесію йдуть тільки ті, хто не задоволений рейтинговою оцінкою або її не отримав. Тут прагнуть реалізувати інститут тьюторства, який давно і з успіхом діє на Заході, коли кожен студент отримує постійну консультаційну допомогу в рамках індивідуальної програми. Активно упроваджуються в освітній процес і новітні мультимедійні технології.
v
До речі, по кількості поданих заяв факультет входить до числа лідерів серед підрозділів РГГУ. Сюди переходять з інших юридичних факультетів, а минулого року на 45 місць тільки медалістів буде 67 чоловік. Існує заочне і вечірнє відділення, можна здобути і другу вищу освіту.
У Російській академії адвокатури вищу юридичну освіту можна здобути по денній, вечірній і заочній формах. Вечірні і заочні форми використовуються і при здобуванні другої вищої освіти. Навчання платне. Ті, хто вибрав денне відділення, вчаться 5 років. Заочники і «вечірники» – на рік більше. При Академії існує відділення довузовськой підготовки, здобути спеціалізовану освіту за профілем вузу зможуть і бакалаври юриспруденції. Вступні випробування в РАА – це усні екзамени з історії Вітчизни і обществознанію.
Після року навчання у Франції студенти РАА можуть отримати диплом бакалавра права університету «Пантеон АССАС-Париж II». У Академії можна вивчити і другу іноземну мову, отримати міжнародно визнаний сертифікат, підтверджуючий високий рівень знань його володаря. З Російською академією адвокатури співробітничає Інститут іноземних мов РУДН.
На міжнародно-правовому факультеті МГИМО вивчають порівняльне правознавство в області торговельно-промислових і політичних зв’язків. Значні успіхи досягнуті у викладанні конституційного, фінансового, митного, цивільного, процесуального і міжнародного приватного права на основі компаративістського підходу.
На факультеті 5 кафедр: конституційного права, міжнародного приватного і цивільного права, адміністративного і фінансового права, міжнародного права, європейського права. Студент може вибрати одне з чотирьох відділень: міжнародного публічного права, міжнародного торгового права, міжнародного права і права ЄС, фінансового права.
Тут готують юристів по трьом основним програмам напряму «Юриспруденція»: бакалавр (4 року), фахівець (5 років) і магістр (2 року). У магістрат можна поступити відразу після бакалавріата. На міжнародно-правовому факультеті діє магістерська програма Інституту європейського права.
Російська правова академія – базова освітня і наукова установа Міністерства юстиції Російської Федерації. Навчання здійснюється як на бюджетній (безкоштовною), так і договірній (платною) основі. Тут можна здобути і другу вищу освіту, поступити в аспірантуру. Абітурієнти складають іспити (з 1 липня по 15 серпня) по наступних предметах: російська мова і література (письмово), історія Вітчизни (усно), обществознаніє (усно). Для заочників екзамен з історії Росії не проводиться. Для тих, що мають середню спеціальну або вищу освіту іспити обмежуються співбесідою по обществознанію.
На денному відділенні навчання триває 5 років, на вечірньому і заочном – 6 років, на базі вищої (не юридичного) освіти – 3 року, заочна форма розрахована на 3 роки і 6 місяців. Ці ж терміни навчання передбачені для володарів середньої професійної освіти (як заочників, так і «вечірників»). Бакалаври юриспруденції незалежно від форми навчання вчаться півтора роки. Випускникам РПА виявляється сприяння в працевлаштуванні.
В процесі навчання (а студенти РПА отримують грунтовну підготовку по всіх загальнотеоретичних і спеціальних предметах і двох іноземних мовах) особлива увага приділяється правопріменітельной практиці. Діють (на очній формі навчання) програми міжнародних студентських обмінів.
Юридичний факультет РУДН пропонує очна (денну), вечірня і заочна форми навчання. Очне навчання – платне (за контрактом) і безкоштовне. Вечірнє і заочноє – тільки платне. Термін навчання на денному відділенні – 4 або 5 років (при навчанні на факультеті іноземних мов і загальноосвітніх дисциплін). Іспити включають обществознаніє (письмово), російську мову і літературу (письмово) і іноземну мову (усно). Контрактникі складають вказані іспити за системою «зачет-незачет».
Також тут можна здобути другу вищу освіту (на заочному і вечірньому відділеннях), поступити в магістрат (існує можливість зробити це і безкоштовно), продовжити навчання бакалаврам юриспруденції.
Юридичний факультет ім. М.М. Сперанського Академії народного господарства при Уряді РФ готує юристів по трьом спеціалізаціям: юрист в політиці, юрист на фірмі, юрист в банці. З другого року навчання відбувається вибір спеціалізації, а з третього студенти денного відділення проходять стажування на підприємствах. На факультеті вивчають управлінські, фінансові і правові дисципліни. Серед них – стратегічне управління, управління фірмою, управління власністю, бухоблік, корпоративне, фінансове, трудове право, фінанси, фінансово-інвестиційний аналіз, фінансовий менеджмент, ринок цінних паперів, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний бізнес, психологія.
Під час вступу необхідно скласти наступні іспити: російська мова (диктант), історія Росії (усно), іноземна мова (усно), обществознаніє (усно). Діють підготовчі курси. Термін денної форми навчання – 5 років, вечірньою (друга вища освіта) – 3 року. Випускник факультету їм М.М. Сперанського має можливість отримати диплом Манчестерського університету.
Прийом документів в березні і липні, іспити в квітні і серпні. Навчання платне.

Джерело: 5ballov.ru