Архів за день 20 Березень 2008

Правова клініка юридичного факультету Спбгу

Для юриста, незалежно від сфери його діяльності, будь то адвокатська робота, служба в правоохоронних органах, юридичне забезпечення бізнесу або судова діяльність, існує певний набір універсальних професійних навиків. Наприклад, кожен юрист повинен уміти працювати з людьми – як з колегами, працюючи в команді, так і в спілкуванні з клієнтом, підзахисним, обвинуваченим і т.д. Також будь-якому юристові необхідні навики роботи з документами, знання професійної етики, уміння вирішувати конфліктні ситуації і інші специфічні професійні якості.
Тим часом навчання в більшості юридичних вузів Росії засноване переважно на лекційних і семінарських заняттях, що не завжди дозволяє освоїти разом з теоретичними знаннями і практичні уміння і навики. У свою чергу практика студентів в прокуратурі, судах, правоохоронних органах і інших установах з об’єктивних причин не дає можливості по-справжньому спробувати себе в професії.
Для вирішення проблеми оволодіння навиками юридичної професії в середині 90-х років в російських юридичних вузах стали з’являтися спеціалізовані підрозділи – правові клініки. На першому місці в юридичній клінічній освіті коштує завдання навчання студентів практичним умінням, причому з використанням переважних інтерактивних методик (тренінги, ролеві і ділові ігри, практикуми, «мозкові штурми» і т. п.). Таке навчання поєднується з самостійною професійною діяльністю студентів під керівництвом викладачів. Інакше кажучи, студент юридичної клініки в процесі самої роботи навчається її навикам.
Юридичні клініки російських вузів працюють по різних напрямах: наданню безкоштовної правової допомоги малоімущим, розповсюдженню правових знань, захисту прав біженців і т.п. Відповідно, існує декілька варіантів організації роботи таких клінік.

Правова клініка юридичного факультету Спбгу →