Архів за день 19 Березень 2008

Системний підхід до формування багатофункціонального інформаційно-освітнього середовища юридичного вузу

Виконаний нами аналіз інформаційного простору вищої юридичної освітньої установи, що включає ступінь і структуру взаємодії процесів, спільність ресурсів, регламентуючих дій і інформаційних потоків, під впливом яких здійснюються ці процеси, показав, що найскладнішій складовій даного комплексу в науковому і практичному сенсі є проектування і реалізація процесу наповнення наочного банку знань і надання доступу до нього студентів і викладачів. Даний компонент містить принаймні чотири основні підсистеми:
- збір і підготовку структурованої наочної інформації;
- створення мережевих навчально-методичних комплексів;
- надання доступу до структурованої інформації;
- підготовку викладачів до занять.
Характерною особливістю даного процесу є наявність великої кількості таких споріднених інформаційних категорій, як освітні портали, електронні підручники, мережеві навчально-методичні комплекси, комп’ютерні системи дистанційного навчання, електронні (цифрові, віртуальні) бібліотеки, автоматизовані бібліотечні інформаційні системи (АБІС), ресурсні центри. Очевидно, що інформаційно-освітнє середовище юридичного вузу повинне включати всі перераховані категорії з максимально можливим ступенем інтеграції.
Головна потенційна небезпека даної ситуації далеко не очевидна, оскільки навіть після виконання структурного системного аналізу і за наявності моделі протікаючих бізнес-процессов існує серйозна спокуса незалежної комп’ютеризації всіх вищеперелічених підсистем. Більш того, на практиці практично завжди так і відбувається.
Наприклад, в бібліотеках юридичних вузів упроваджуються АБІС (часто дуже непогані по функціональних можливостях, призначеному для користувача інтерфейсі і внутрішній реалізації), а паралельно з ними створюються електронні бібліотеки; міністерство освіти замовляє освітні портали і ресурсні центри по різних конкурсних лотах і, відповідно, різних виконавцях, яким немає ніякої справи до взаємодії даних проектів; наукові і практичні конференції, що проводяться, обговорюють, як правило, свої вузькоспеціальні питання.
Тому основною метою даної роботи є доказ можливості і опис алгоритму інтеграції вищеперелічених підсистем в єдиний інформаційний освітній простір.
Методологічно зручніше починати «збірку» інтегральної конструкції, прийнявши за основоположний елемент освітній портал в області права. Обмовимося, що поняття «Освітній портал» в справжньому циклі статей ми використовуємо у вузькому і в широкому сенсі. У вузькому сенсі юридичний освітній портал – це інтерфейс доступу з мережі Інтернет до інформаційного освітньо-правового ресурсного сховища в сукупності з набором «класичних» служб і сервісів, таких як атрибутивний і контекстний пошук, новинні стрічки, інтернет-вітальні і форуми.
Такий достатньо поширений погляд зафіксований зокрема в Концепції створення системи інтернет-порталів сфери освіти, включаючи федеральні, освітні портали по рівнях освіти і наочних областях, спеціалізовані портали, затвердженою колегією Міносвіти РФ 4 квітня 2002 р. На основі даної Концепції в рамках Федеральної цільової програми ««Развитие єдиного освітнього інформаційного середовища (2001-2005 рр. )», прийнятою Урядом РФ 28 серпня 2001 р., створена і розвивається ціла система освітніх інтернет-порталів, куди входить і федеральний освітній портал по юридичних науках «Юридична Росія».
Причину і наслідок такого позиціонування освітніх порталів досить детально проаналізовані.
Звернемо увагу на інформаційну структуру будь-якого освітнього правового порталу, яка як базові елементи обов’язково включає:
- базу даних персоналій (викладачів, учених і юристів-практиків);
- базу даних організацій, що беруть участь в освітньому, науковому і практичному процесах в області юриспруденції (університети, вузи, органи судової влади і т. д.);
- відомості про конференції, семінари, конкурси, виставки і інші події у сфері права і освіти;
- метаопісанія книг, статей, документів, судової практики, нормативних актів, інтернет-ресурсів і т.д. в області юриспруденції;
- тематичний і інші рубрикатори для навігації і пошуку релевантної інформації.
Подібний аналіз структури електронних бібліотечних каталогів, складових основу АБІС, показує, що її базовими елементами є: бібліографічний каталог (книг, статей, документів і т. д.); авторитетний файл персоналій; авторитетний файл постійних колективних авторів (організацій); авторитетний файл тимчасових колективних авторів (подій); наочний і інші рубрикатори. Більш того, така структура бібліографічної інформації закріплена у відповідних стандартах – так званих MARC-форматах.
Таким чином, в освітніх порталах і АБІС ми маємо справу з практично аналогічними по складу інформаційними масивами.
До висновку про доцільність і неминучість процесу інтеграції класичних інтернет-ресурсів з бібліотечний-бібліографічними базами даних в області права можна прідті і з іншого боку, аналізуючи розвиток самих інформаційно-бібліографічних систем. Дослідження еволюції російських бібліотечних комп’ютерних систем показало, що вже з 1998 р. почалася технологічна і методологічна інтеграція між АБІС, електронними бібліотеками і іншими компонентами інформаційного освітнього середовища вузу.
Доцільність пов’язання в єдине інформаційне поле електронних каталогів і повнотекстових електронних бібліотек інтуїтивно достатньо очевидна. Важко уявити собі скільки-небудь прийнятну у використанні бібліотеку повних текстів без супроводжуючих її алфавітного, систематичного або наочного покажчика. Електронний каталог якраз і повинен виконувати всі ці функції.
Фахівці, як правило, ведуть мову про відмінності в методології реалізації систем. Для класичної каталогізації характерний акцент на розвиненості атрибутивного пошуку і необхідності явної підтримки вже згадуваних MARC-форматів. В рамках рядкових операцій істотною стає реалізація точного пошуку не тільки по окремому слову або переліку слів, але і по фразі або початку пропозиції; для знаходження видань за який-небудь період обов’язковими стають операції порівняння дат (ранее/позднее і т.д. ).
В той же час текстові бази даних роблять упор на швидкодію повнотекстового пошуку, актуальність якого витікає з істотно більшого об’єму інформації, що зберігається, на морфологію і семантику російської мови.

Системний підхід до формування багатофункціонального інформаційно-освітнього середовища юридичного вузу →