Архів за день 17 Березень 2008

Юридична освіта в Росії вибір шляху

що Бурхливо формується в нашій країні нова економічна, соціальна, політична реальність, що припускає, зокрема, зміну ролі Росії в світі, характеру і ступеня її залученості в міжнародне життя, не могла не зробити впливу на зміст і форми діяльності вищої школи, включаючи, зрозуміло, юридичну освіту.
У минуле десятиліття різко виросла популярність юридичної освіти, що супроводжувалося багатократним збільшенням кількості випускників, одержуючих документи про вищу юридичну освіту. Повсюдно стали відкриватися нові юридичні вузи або відділення в інститутах і університетах, що часто мають вельми віддалене відношення до юридичної науки і практики. Торкнувся цей процес і деяких напрямів діяльності держави: юридичні академії і університети почали створювати різні міністерства і відомства, починаючи від Міністерства внутрішніх справ і закінчуючи Міністерством оборони.
На перший погляд, це не може не радувати: суспільстві, здається, починає усвідомлювати цінність має рацію, а значить, і юридичної освіти. Проте на ділі, не дивлячись на окремі досягнення, і юридична наука, і юридична освіта зазнають вельми серйозну кризу, причому, як ні парадоксально, бурхливе зростання юридичних вузів є яскравим його показником. Хотілося б вірити, що це криза зростання, а не вмирання.
Суть кризи юридичної освіти. Хоча не можна сказати, що в нашій країні професія юриста була непрестижною в останні десятиліття XX в., добре відомо, що число юридичних вузів в СРСР було відносно невелике. Крім декількох спеціалізованих юридичних інститутів існували юридичні факультети у ряді університетів, але сукупна чисельність студентів вказаних вузів була вельми обмежена.
Виникає закономірне питання: чим можна пояснити колосальне кількісне зростання установ вищої юридичної освіти в 1990 х роках? Чи буде правильним припустити, грунтуючись на динаміці популярності юриспруденції, що російське суспільство, багатьох років в цілому “нечутливе” до права, нарешті, усвідомило його цінність і почало розглядати його як необхідну умову життя цивілізованого суспільства? Як представляється, для такого оптимістичного висновку немає підстав: кардинальних змін в суспільній свідомості не відбулося.
Якщо не приймати до уваги деякі другорядні акценти, в цій сфері в суспільстві панує утилітаризм – від, так би мовити, романтичного до голо-практичного, на межі цинізму.
Пояснимо нашу думку.
1. На рубежі 1980 х – 1990 х років в суспільстві сформувалася досить наївна думка про те, що право буде тією ланкою, вхопившись за яке, можна витягнути весь ланцюг загальнийсоціальних, корпоративних і індивідуальних проблем. При цьому реально не ставилося завдання забезпечити створення і функціонування в суспільстві відповідних правових механізмів, а йшло боротьба за досягнення конкретних, сьогохвилинних і часто вельми далеко віддалених від права результатів. Разом з тим в суспільстві виник вельми стійкий і високий інтерес до практичної юриспруденції, що і стало першим і головним ступенем до формування в нашому суспільстві ідеології юридичного утилітаризму.
2. Зростання інтересу до юриспруденції породило ажіотажний попит на юридичну освіту. Почав стрімко рости конкурс під час вступу до існуючих установ вищої юридичної освіти. Чисельність студентів, що навчаються в них, виросла часто на порядок. Повсюдно були складені учбові програми, що забезпечують професійну перепідготовку і здобування вищої юридичної освіти особами, що вже мають вищу освіту по інших професіях.
Після того, як було дозволено здобування освіти на платній основі, кількість студентів, що оплачують свою освіту, чи не перевищила чисельність студентів, що навчаються за рахунок бюджету (правда, дозвіл вузам здійснювати прийом студентів на платній основі врятував юридичну науку і вищу школу, бо виплачувана викладачам вузів державна заробітна плата була образливо низька, а платна освіта дозволила зберегти і науково-педагогічні колективи, і наявні у вузах засобу навчання, починаючи від бібліотек і закінчуючи електропроводкою в лекційних залах).
Проте попит на юристів з вищою освітою не був задоволений. В результаті дозволяється відкривати як нові установи вищої юридичної освіти, так і юридичні факультети в існуючих вузах. Багато хто, якщо не більшість з них, діє по цю пору, значить, вони затребувані.
Класична формула товарного ринку: попит народжує пропозиція, а зростання пропозиції забезпечує задоволення попиту, і таким чином здійснюється регулювання економічного життя суспільства. Проте наскільки вона застосовна до такої інтелектуальної сфери суспільного буття, як вища освіта, наскільки відповідає вимогам моральності, нарешті, наскільки ефективна і якою мірою відповідає довготривалим, зокрема економічним, інтересам російського суспільства?

Юридична освіта в Росії вибір шляху →